Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale kunstikoolide juhtidele suunatud arenguprogrammis 2015-2016 “KUNSTIKOOL KUI LÄVEPAKK MAAILMA”

„Ega maailm ei ümbritse meid, maailm sisaldab meid. Meie olemegi maailm.“
(Fred Jüssi)

Tänane noor – kuidas teda mõista, kaasata, motiveerida? Mida ta vajab oma annete ja huvide avastamiseks ja arendamiseks? Ning mida kõik see tähendab tänase kunstikooli jaoks?

Kohe, kohe algab registreerimine arenguprogrammile “KUNSTIKOOL KUI LÄVEPAKK MAAILMA”, mille põhieesmärk on luua eeldused noortele pakutava kunstialase huvihariduse mitmekesistamiseks ja elavdamiseks.

Fookuses on hetkeolukorra kaardistamine ning soovitud sihi püstitamine, kuhu tahetakse kunstikoolide arengus välja jõuda. Kuidas juhtida huvikooli nõnda, et selle tegevus oleks noorte jaoks huvipakkuv ja arendav (teisisõnu noortepärane ja -keskne)?

Arenguprogrammi raames tegeletakse ka järgmiste teemadega: muutunud õpikeskkond ja tänane noor – milliseid õppimisvõimalusi pakkuda, milliseid metoodikaid kasutada; millistest teadmistest ja oskustest puudust tuntakse töös mitmekesise sihtgrupi (sh erivajadustega noortega) tegelemisel ning millised koostöövorme ja kellega soovitakse saavutada?

Ootame osalema kunstivaldkonna huvihariduse edendajaid kahestes tiimides (keskuse juht+asutuse juhtimise mõttes võtmepositsioonil olev huviharidusspetsialist: huvikoolide pedagoog – huviringide juhendaja, kas munitsipaal- või erahuvikoolist) …

  • kes teadvustavad noore õppimise toetamisega seotud raskuskohti;
  • kellel on soov leida ideid noore õppimise toetamiseks või kellel on mõni idee juba olemas;
  • kellel on tahe mitmekesistada kunstikooli kontekstis ellu viidavaid tegevusi või töötada välja uusi huvitegevusvõimalusi;
  • kes soovivad kohtuda teiste huvikoolide juhtidega ja üksteiselt õppida;  kellel on valmidus osaleda arenguprogrammis täies mahus.

 

Programm, sh ööbimine ja toitlustus on osalejatele tasuta, sõidukulud on enda kanda. Grupis on kohti 20 +/- 2 inimesele.

Sel poolaastal toimub 2 kahepäevalist kohtumist:

10.-11. novembril esimene kogunemine Tallinnas

7.-8. detsember (koht täpsustamisel)

Järgmisel poolaastal toimub 4 kohtumist: veebruar, aprill, juuni ja lõpuseminar 22.-25. august 2016. Puuduvad kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel.

Koolitusi viivad läbi oma eriala spetsialistid. Arenguprogramm tugineb kaasava juhtimise, noorsootöö ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Programm on paindlik, lähtub osalejate vajadustest, kujuneb nendele vastavalt ning muutub koos grupi arenguga.

Täpsemat infot saad küsida juhtivkoolitaja Kristel Kallau käest kristelkallau@gmail.com või telefonil 555 99 122.

Registreeru (kuni 30. oktoobrini) siin.

KOOLITUSPROGRAMM*

Arenguprogrammi maht on 14 päeva. Koolituse täies mahus läbinud tandemite liikmetele väljastatakse tunnistused.
Kohtumiseaeg Käsitletavad teemad

10.-11. 11.2015

Tallinn

Arenguprogrammi avakohtumine

·         Kunstikooli roll ja koht tänases ühiskonnas

·         Millised on võimalused tänases kunstikoolis noortele?

·         Kuidas on kaasatud erinevate vajadustega grupid

·         Millised probleemid kerkivad üles planeerides erinevaid tegevusi(sh. erivajadustega noortele)

·         Kas ja kuidas on muutunud õppimise ja õpetamise protsess?

·         Kuidas on muutunud noored ja nende õpiviisid

·         Milliseid koostöövorme esineb kunstikoolide töös? Millest tuntakse puudust?

·         Kuhu tahetakse kunstikoolide arengus välja jõuda

7.-8.12.2015

Koht täpsustamisel

Muutunud keskkond

·         Selles toimetulek ja toimimine, tänane noor- kuidas teda mõista, õppimine ja areng, vähemate võimaluste ja erivajadustega noor kunstikoolis.

·         Millisena nähakse kunstikooli tänases ühiskonnas ja kas oleme sellega rahul või soovime seda muuta.

·         Õppimise uuenduslikud ja mitmekesised olukorrad, vormid ja viisid.

·         Noorest lähtuv õppimiskultuur. Õpilaste kaasamine, motivatsioon, toetamine, praktikad Eestis ja välismaal

Veebruar 2016

2 päeva

Aeg ja koht täpsustamisel

HEV noored ja nendest lähtuv õpetamiskultuur

·         Kes on erivajadusega noor, tänane praktika

·         Kuidas aru saada ja käituda, kui kunstikooli on tulnud“ teistsugune noor“, diagnoosid

·         Milline on kollektiivi ja ümbritsevate suhtumineerivajadustega noortesse

Aprill 2016

2 päeva

Aeg ja koht täpsustamisel

Huvikooli spetsialist (juht) –

·         Innovatiivne looja, tema väärtused ja nende kandmine

·         Koolikultuuri ja õhkkonna loomine.

·         Spetsialist kui iseenese töövahend, kovisioon kui lähenemine kolleegide toetamiseks, teadmusjuhtimine( teadmise loomine, omandamine, jagamine, kasutamine)

·         Rahvusvahelised võimalused.

Juuni 2016

2 päeva

Aeg ja koht täpsustamisel

Motivatsioon, selle leidmine ja hoidmine

·         Motivatsiooni olemus ja tekkepõhjused

·         Kuidas tekitada inimestes soovi pühenduda oma tööle

·         Motiveeritus ja stress

·         Juhi roll õpetaja motiveerijana

·         Õpetaja kui õpilase motiveerija

22.-25. August, seminar koostöös muusikakoolide ja tantsukoolidega Vijandimaal Männiku metsatalus

Uudne ja mitmekülgne õppimine huvitegevuses – õpiolukorrad, -vormid ja -viisid

· Õpiolukordade ja -keskkondade loomine

· Kogemusest õppimine ja refleksioon

*Korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis läbi muudatusi.

Arenguprogramm viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.