Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Arenguprogramm organisatsioonidele – “EVS as a TOOL for NEETWORK”

Kuulutame välja konkursi organisatsioonide leidmiseks pikaajalisse rahvusvahelisse arenguprogrammi „EVS as a tool for NEETWORK“, mille eesmärk on toetada organisatsioone nende töös NEET-noortega (mitteõppivate ja mittetöötavate noortega), kasutades selleks programmi Erasmus+ ja eelkõige Euroopa vabatahtliku teenistuse võimalusi.

Arenguprogramm hõlmab aastatel 2014-2016 nii kohalikke kui rahvusvahelisi koolitustegevusi. Need käsitlevad nii sihtgrupi toetamiseks ja Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide elluviimiseks vajalikke pädevusi kui ka pakuvad võimalusi leida ja arendada koostööd rahvusvaheliste partneritega, et õppida teiste riikide praktikatest ning teha ühisprojekte.

Arenguprogrammi tulemusena

 • …toetatakse NEET noorte võimalusi jõuda tööturule või jätkata hariduse omandamisega;
 • …suureneb organisatsioonide võimekus toetada NEET noori ja nende õppimist süsteemselt;
 • …saavad organisatsioonid võimaluse rikastada enda lähenemisi töös NEET noortega (kasutada Euroopa vabatahtlikku teenistust juhtumipõhise lähenemisena sihtgrupi toetamisel)
 • …moodustub NEET noortega töötavate organisatsioonide võrgustik nii Eestis kui Euroopa tasandil, mis suudab ellu viia sihtgruppi toetavaid projekte (kaasa arvatud EVT projekte).

Arenguprogrammi esialgne ajakava

 • 21. oktoober 2014 – Eesti võrgustiku esimene koolituskohtumine „NEET noored ja Euroopa vabatahtlik teenistus – võimalused ja potentsiaal“
 • 9. -14. detsember 2014 rahvusvaheline koolitus „Do you Neetwork?“, Lätis
 • 2015 teine pool – rahvusvaheline koolitus teemal NEET noorte toetamine EVTs, Eestis.
 • 2016 esimene pool – rahvusvaheline analüüsiseminar, Belgias
 • Vahepealsel perioodil partnerluskohtumised ja kohalikud koolituskohtumised.
 • Lisaks võimalik taotleda rahastust loodavatele EVT projektidele.

Arenguprogrammi oodatakse osalema organisatsioone, kes tegelevad otseselt mittetöötavate ja mitteõppivate noortega (NEET noortega) sealhulgas näiteks,

 • pikaaegsete töötutega või
 • noortega, kes vajavad tavameetmetele täiendavat toetust, et väljuda NEET staatusest

Varasem kogemus Euroopa vabatahtliku teenistusega ei ole eraldi nõudeks.

Osalevalt organisatsioonilt ootame…

 • valmidust osaleda pikaaegse programmi erinevates tegevustes aastatel 2014-2016 (erinevatel koolitustel võivad osa võtta erinevad organisatsiooni töötajad);
 • valmidust arendada ja rakendada pädevusi NEET noori kaasavate EVT projektide planeerimiseks ja elluviimiseks;
 • soovi ja motivatsiooni olla osa loodavast rahvusvahelisest NEET noori toetavast võrgustikust ning panustada selle tegevustesse.
 • kaasfinantseeringuna enda organisatsiooni liikmetega seotud Eesti siseste transpordikulude katmist ning 10% rahvusvaheliste transpordikulude katmist.

Kandideerimaks pikaaegsesse programmi „EVS as a TOOL for NEETWORK“ palume täita kandideerimisvorm hiljemalt 9. oktoobril 2014.

Lisaküsimuste osas võtke julgelt ühendust:
Nele Mets, nele.mets@archimedes.ee; 6979 237

Foto allikas