Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Conference – Symposium – Forum KA2 NOW – Innovation in Youth Work

Kandideerimise tähtaeg: 09.12.2018 23:59

KA2 NOW „Innovation in Youth Work“ on esimene konverents Erasmus+: Euroopa Noored ajaloos, mis toob kokku erinevad tegijad noorte valdkonna innovaatiliste KA2 projektide maastikul.

Konverentsi korraldajateks on Belgia (Flandria), Eesti ja Saksamaa Erasmus+: Euroopa Noored riiklikud agentuurid.

Konverents toimub 20.-22.02.2019 Berliinis (Alte Börse Marzahn in Berlin, https://alte-boerse-marzahn.de/).

Konverentsi peaeesmärk:

Tõsta esile Erasmus+: Euroopa Noored programmi kui vahendit toetamaks innovaatilisust noorte valdkonnas, eelkõige fookusega strateegilisel koostööl.

 Eesmärgid:

 • uurida, mida tähendab innovatsioon noorsootöös;
 • jagada näiteid projektidest, mis püüdlevad innovatsiooni poole ning anda võimalus KA2; projektikogemuste (sh vahendite ja materjalide) levitamiseks;
 • arutleda innovaatilisust nõudvate noortevaldkonna arengusuundade ja väljakutsete üle;
 • edendada võrgustike loomist, et luua osalejate/organisatsioonide/projektide vahel sünergiat.

Osalejate profiil:

 • KA2 projektide toetusesaajad taotlevast organisatsioonidest ja partnerorganisatsioonidest viimase 5 aasta jooksul
 • sidusrühmad, kes on projektidega seotud olnud
 • KA2 olemasolevad partnerlused nt. 2 organisatsiooni ühe strateegilise koostöö kohta
 • noortevaldkonna poliitikakujundajad
 • KA2 projekti organisatsioonid, kelle projekt ei ole rahastust saanud

Antud konverentsi jaoks valitakse ligikaudu 30 kuni 40 projekti, mida presenteeritakse “projekti turul”, osasid projekte palutakse presenteerida ka teistele konverentsil.

Sinu projekti oodatakse osalema kui:

 • oled seotud peaaegu lõpule viidud käimasoleva või lõpetatud KA2 projektiga;
 • oled valmis projekti tulemusi teistega jagama;
 • oled KA2 projekti käigus välja arendanud innovaatilise lähenemise noortevaldkonnas.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimise tähtaeg on 9. detsember 2018. Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 19. detsembril 2018. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele, selle ka esitate („submit“). Vastasel juhul jääb taotlus esitamata ning korraldajad seda ei näe.

Õpiränne toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+: Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemustevahetuse toetamine.

Toitlustuse ja majutusega seotud kulud katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.

SANA eraldab õpirändes osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab õpirände reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse stipendiumi kasutamise leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja osalustasu on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet, kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirände järgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Salome Šakarašvili (salome.sakarasvili@archimedes.ee; tel 697 9231).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).