Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

“CONNECTOR 2017: learning in a participative and interactive manner” koolitus aktiivõppe võimalustest

Kandideerimise tähtaeg: 22.05.2017 23:59

In a nutshell: CONNECTOR is a space aiming to bring together professionals passionate about learning in a participative and interactive manner, with a focus on practical experience. The event is based on sharing, learning and testing.

Millisena näed oma rolli noorte õppimise juhendamisel? Oled Sa valmis tegeleda õppimisega kirglikult? Soovid jagada oma kogemust ja lähenemist ning erinevate haridusvaldkondade kolleegide seltskonnas ennast proovile panna?

Kavandatud õpieesmärgid ja lähenemise täpsem kirjeldus inglise keeles SALTO kodulehel.

Koolitusele on oodatud kandideerima

  • noortevaldkonnas tegutsevad koolitajad,
  • kutselised ja vabatahtlikud noorsootöötajad,kes tegelevad noortega huvikoolis või -ringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris
  • õpetajad, kes on noorte arengule tugevaks toeks ka koolitundidest väljaspool
  • Täiskasvanute koolitajad – andragoogid

KES

  • on võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus.

Koolitus toimub 03.-08.07.2017 Rumeenias, Bucharestis.

Kandideerimise tähtaeg on 22.mai  2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Korraldajad teavitavad konkursi tulemustest hiljemalt 29.mail 2017.

Antud koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored agentuuridevahelises partnerluses koostöökava “Transnational Cooperation Activities (TCA)” raames.

Osalustasu: 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Rumeenia Erasmus+: Euroopa Noored agentuur. Rahvusvahelised reisid sh kindlustus korraldab ja tasub SANA.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.


Visuaalide autor: Siiri Taimla


 

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja noorsootöötaja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on 4. tasemel noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ja näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.