Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

From clicktivism to activism – uued trendid noorte osalemises kodanikuühiskonnas

Seminar aitab suurendada osalejate arusaamasid uutest trendidest  noorte osalemises politiikas ja kodanikuühiskonnas. Arutatakse seda, kuidas saavad institutsoonid noori toetada ja tunnustada.

Seminari taust

Politiikakujundajate, uurijate ja noorsootöötajate huvi noorte osalemiseks demokraatlikes protsessides on viimasel ajal kasvanud. Huvi ajendab noorte madal valimisaktiivsus, nõrk usaldus demokraatiat esindavate institutsioonide vastu ja muud ükskõiksuse ja skeptisismi märgid poliitikakujundajate vastu.
Noored inimesed on märgatavalt võõrdunud traditsioonilistest osalusviisidest poliitikas ja kodanikuühiskonnas. See võib viia arvamuseni, et noored pole lihtsalt huvitatud demokraatlikus elus osalemast.

Hiljutised uuringud aga näitavad, et kriisi demokraatlikes protsessides osalemises pole. Noored pole võõrdunud ega ükskõiksed, nad lihtsalt osalevad oma viisidel. Viisidel, mis on seotud nende huvide ja elustiiliga. Noored on mitmekesine ja kriitiline demokraatia sidusrühm. Nad mõistavad, et hääletamine pole ainus viis oma hääl kuuldavaks teha. Valimisaktiivsus ei ole ainus viis, kuidas mõõta noorte osalemist kodanikuühiskonnas. Noored valivad tavatuid, spontaanseid ja mõnikord ootamatuid osalusviise, minnes kaugemale traditsioonilistest institutsioonidest.

Seminari eesmärgid

  • Suurendada arusaamasid osalusest läbi uuenduslike praktikate kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil;
  • Tõsta teadlikkust õppimisprotsessist ja pädevustest, mis on vajalikud institutsioonidele ja noortele, et oleks võimalik uusi trende ühendada;
  • Analüüsida noorsootöö ja Erasmus+: Euroopa Noored rolli noorte toetamisel;
  • Tugevdada koostööd ja vahetada kogemusi osalejate vahel, kellel on erinevad professionaalsed taustad ja osaluskogemused.

Õppemeetodid

Seminar põhineb mitteformaalsetel lähenemisviisidel, soodustades osalejate aktiivset osavõttu. Osalejatele andakse võimalus ennast väljendada, jagada häid näiteid ja kogemusi. Programmi käigus toimuvad ka õppevisiidid.

Koolitus toimub 28.september-4.oktoober Küprosel.

Kandideerimise tähtaeg: 12. juuli 2015

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur.
Valituks osutumisel võtame Teiega reisikorralduse asjus ühendust.

Küsimuste korral võtke ühendust Karin Ööveliga aadressil karin.oovel@archimedes.ee või helistage 69 79 231.