Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Get up, Stand up! Koolitus demokraatiast ja kodanikuaktiivsusest noorsootöös.

Kandideerimise tähtaeg: 09.04.2017 23:59

Koolituse Get up! Stand up! käigus uuritakse, mil moel saavad noorsootöötajad julgustada noori oma tuleviku eest seisma ja innustada neid ise ühiskonda kujundama.

Koolituse peamisteks eesmärkideks on :

  • Lahti mõtestada mõistete demokraatia ja kodanikuaktiivsus tähendused;
  • Uurida, kuidas isiklikud uskumused ja väärtused mõjutavad noorsootöötaja valikuid nende töös;
  • Vaadelda, milliste väljakutsetega seisab noorsootöötaja kui õppimisprofessionaal silmitsi tänases keerulises ja muutuvas maailmas;
  • Mõista, kuidas demokraatia ja kodanikuaktiivsuse edendamine mõjutab noorte osalemise aktiivsust;

Koolitus on õppijakeskne. Meetodid nagu grupiarutelu, rollimäng, simulatsioonid loovad selleks head eeldused. Koolituse jooksul valmib igal osalejal tegevusplaan toetamaks noorte aktiivset osalemist poliitikas ja ühiskonnas.

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad ja noortejuhid

Koolitus toimub 19.-24.mail 2017 Bonnis, Saksamaal. Koolituse töökeel on inglise keel

Põhjalik inglisekeelne lisainfo (sh konverentsi päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

* Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51 €, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagnetuurile juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja üritusega kaasnevad kulutused katavad korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb SA Archimedese noorteagentuur (SANA) programmi Erasmus+: Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava raames.

Küsimuste korral võtke ühendust Salome Šakarašvili’ga aadressil salome.sakarasvili@archimedes.ee või helistage 69 79 231.