Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitus “ONE 2 ONE” – õppimise toetamine üks-ühele suhtluses noortega

Kandideerimise tähtaeg: 13.11.2018 23:59

„ONE 2 ONE“ on programmi Erasmus+ Euroopa Noored raames korraldatav rahvusvaheline koolitus, mille fookus on noorsootöötajate võimalus toetada noorte arengut läbi üks ühele individuaalse suhtluse. Koolituse käigus uuritakse lähemalt õppimise olemust ja arutletakse, mida tähendab õppimise toetamine üks ühele suhtluses; jagatakse kogemusi erinevatest lähenemistest ja keskkondade mõjust õppimisele ning arendatakse oskusi toetamaks õppimisega seonduvat enesereflektsiooni.

Õpiränne toimub 27. jaanuar – 2. veebruar 2019 Budapestis Ungaris. Põhjalik inglise keelne lisainfo (sh koolitajate profiilid, päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

Eesti esindajate jaoks on kuni 3 kohta. Kandideerima on oodatud nii palgatööl kui vabatahtlikud noorsootöötajad ja noorteliidrid, huvihariduse ja –tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad:

  • kõik, kes soovivad töös noortega toetada õppimist läbi üks ühele suhtlemise ja näevad vajadust suurendada oma pädevusi töös noortega
  • kes on vähemalt 18 aastat vanad ja valdavad inglise keelt vabalt (able to actively participate in English).

Kandideerimise tähtaeg: 13. november 2018. Korraldajad teavitavad kandidaate konkursi tulemustest hiljemalt 26. novembril 2018. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Selleks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana. Taotluse esitamiseks tuleb kindlati vajutada nuppu “Submit this application“. Vastasel juhul jääb taotlus esitama ning korraldajad seda ei näe.

Osalustingimused

Õpiränne toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+: Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemustevahetuse toetamine.

  • Toitlustuse ja majutusega seotud kulutused katab korraldaja.
  • SANA eraldab õpirändes osalemiseks Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping, millega on tagatud ka ettemaks. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.
  • Osalustasuon 50 eurot, mille arvestatakse reeglina maha stipendiumi jääkmaksest. NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh osalustasu määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet, kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirände järgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anna Kuzina, (anna.kuzina@archimedes.ee; tel 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).