Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale koolitusel “Mitteformaalse hariduse jõud”

Koolituse põhieesmärgiks on parandada mitteformaalse hariduse mõju, põhimõtteid ja meetodeid, et noortel ühiskonnas osalejatena oleks rohkem võimalusi. Koolitus toimub 23.-28.oktoobril Itaalias.

Koolituse eesmärgid:

  • Innustada osalejaid tundma ja analüüsima mitteformaalse hariduse jõudu läbi erinevate mitteformaalsete haridusmeetodite;
  • analüüsida mitteformaalse hariduse rolli ja vastuvõttu erinevates riikides;
  • arutleda mitteformaalse hariduse Euroopa strateegia üle;
  • võidelda noorte aina kasvava tarbijamentaliteedi vastu mitteformaalse hariduse valdkonnas;
  • avastada erinevate haridusmeetodite (formaalne,mitteformaane, informaalne) tähendusi, rolli ja vastasmõju;
  • üle vaadata noorsootöötaja igapäevatöö praktikad;
  • mõista tegevuskava ülesehituse põhimõtteid ja mitteformaalset haridust Erasmus + Euroopa Noored kontekstis.

Kuidas koolitus toimub ?

Selleks, et koolituse mõju oleks parem, kogevad osalejad uudset lähenemist, kus kasutatakse laiapõhjalist kogemusõppe tsüklit: tegemine/tundmine; refelekteermine, üleviimine/edasikandmine. Osalejaid julgustakse ise oma koolitus-ja õppeprotsessi kujundama. See aitab paremini mõista mittformaalse hariduse tõelist mõju.

KOOLITUSPROTSESS KESTAB KAUEM KUI KOOLITUS ISE

Esimene faas (6 nädalat enne koolitust)
Osalejad saavad iga nädal elektroonilise uudiskirja, et alustada koolitusprotsessi juba enne koolituse toimumisaega:
-tutvustatakse põhielemente ja mõisteid;
-osalejad peegeldavad oma igapäevaelu praktikaid;
-läbi lühipresentantsioonide õpivad osalejad üksteist tundma;
-luuakse Facebooki grupp.

Teine faas-Koolitus (4 ja pool päeva)
Koolitus põhineb:
-kogemisel: erinevad hariduskeskkonnad ja meetodid (rollimängud, simulatsioonimängud, harjutused jne);
-reflekteerimisel: peegeldatakse meetodeid ja nende mõju, mitteformaalse hariduse võimu ja piiranguid, pedagoogilist protsessi;
-kogemus/tundmine: osalejad kannavad kogetu üle oma reaalsusesse, et parandada viise noortega töötamisel;
-jagamine: erinevad vaatenurgad, hetkeolukorrad ja kogemused;
-arendamine: osalejaid kaasatakse projekti kujundamise protsessi ( osalejad saavad mõned koolitussessioonid ise vastavalt vajadusele valida) ja ka projekti elluviimisesse.

Kolmas faas (8 nädalat)
-Koolituse lõpus osalejad kirjutavad tegevusplaani, et näha konkreetselt, kuidas nad rakendavad õpitut igapäevapraktikas.
-Koolitajate tiim on koguaeg saadaval juhendamiseks, individuaalseks toetuseks ja konsultatatsioonideks.

Kandideerimise tähtaeg: 20. juuli 2015

 

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglise keelse infoga koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 €. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur.
Valituks osutumisel võtame Teiega reisikorralduse asjus ühendust.

Küsimuste korral võtke ühendust Mirjam Kodiga aadressil mirjam.kodi@archimedes.ee või helistage 62 68 971.