Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Mitteformaalse õppe võimalusi tutvustav koolitus – The Power of Non Formal Education

Kandideerimise tähtaeg: 29.01.2017 23:59

Rahvusvaheline koolitus mitteformaalsest õppimisest, selle mõjust, printsiipidest ja meetoditest, mis aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena, mille korraldajaks on programmi Erasmus+: Euroopa Noored Portugali büroo.

Tegemist on juba traditsiooniks muutunud koolitusega, mis toimub 2-3 korda aastas ning mille heast tasemest ja vajalikkusest räägivad seal varem osalenud noorsootöötajad nii Eestist kui teistest Euroopa riikidest.

Koolitusel osaledes on Sul võimalus:

  • katsetada erinevaid mitteformaalse õppe meetodeid, reflekteerida ja tajuda nende mõju õppimisele;
  • analüüsida mitteformaalse hariduse rolli ja nähtavust Euroopas;
  • õppida tundma mitteformaalse õppimise strateegiad üle Euroopa ning arutleda nende üle;
  • leida viise, kuidas läbi mitteformaalse õppe muuta noorte hulgas üha poplaarsust koguvat tarbimiskultuuri;
  • avastada erinevate hariduslike lähenemiste (formaalne, mitteformaalne, informaalne) tähendusi, rolle ja omavahelisi seoseid;
  • mõtestada noorsootöö igapäevapraktikaid;
  • mõista mitteformaalse hariduse rolli Erasmus+: Euroopa Noored programmide väljatöötamisel
  • kogeda Portugali kultuuri olles koolituse toimumise ajal osa kohalikukst kogukonnast.

Koolituse mõjule sügavuse lisamiseks astutakse samm kaugemale kui klassikalistel koolitustel. Koolituse programm julgustab osalejaid ise vastutust võtma oma õpikogemuse eest ja ise panustama õppeprogrammi arendamisse. Selleks kaasab programm kogemuslikku õpet, refleksiooni, jagamist, teadmiste ülekannet ja võimalust panustada ise programmi väljatöötamisse.

Kogemaks Portugali kultuuri ja olemust, elatakse, süüakse, magatakse ja töötatakse kohaliku küla Janeiro de Cima – Fundão kogukonnas täieõiguslike külaelanikena, tehes tihedat koostööd kõigi kohalike sidusrühmadega nagu noored, pered, ühendused, ametivõimud ja ettevõtted.

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, koolitajad, noortejuhid, projektijuhid ja noortepoliitika* loojad.

*Noortepoliitika määratleb tegevused, mida ühiskond peab tegema, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarengu eest. (Allikas: NOORSOOTÖÖ STRATEEGIA 2006-2013)

Konverentsi töökeel: inglise keel

Konverents toimub 05. – 10.aprill 2017 Janeiro de Cima – Fundãos, Portugalis

Kandideerimise tähtaeg: 29.01.2017

Põhjalik inglisekeelne lisainfo (sh konverentsi päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

* Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51 €, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagnetuurile juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja üritusega kaasnevad kulutused katavad korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb SA Archimedese noorteagentuur (SANA) programmi Erasmus+: Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava raames.

Küsimuste korral (sh kui osalustasu summa muutub osalemise takistuseks) võtke ühendust Anna Kuzina’ga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217