Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Mitteformaalse õppe võimalusi tutvustav koolitus – The Power of Non Formal Education

Kandideerimise tähtaeg: 07.03.2017 23:59

Rahvusvaheline koolitus mitteformaalsest õppimisest, selle mõjust, printsiipidest ja meetoditest, mis aitavad luua jõustavaid kogemusi toetamaks noorte arengut sotsiaalsete tegutsejatena.

Tegemist on juba traditsiooniks muutunud koolitusega, mis toimub 2-3 korda aastas ning mille heast tasemest ja vajalikkusest räägivad seal varem osalenud noorsootöötajad nii Eestist kui teistest Euroopa riikidest.

Koolitusel osaledes on Sul võimalus:

  • katsetada erinevaid mitteformaalse õppimise meetodeid ning reflekteerida ja tajuda nende mõju õppimisele;
  • analüüsida mitteformaalse hariduse rolli ja nähtavust Euroopas;
  • õppida tundma erinevaid mitteformaalse õppimise strateegiaid Euroopas ning mõtiskleda nende üle;
  • leida viise, kuidas läbi mitteformaalse õppe muuta noorte hulgas üha poplaarsust koguvat tarbimiskultuuri;
  • avastada erinevate hariduslike lähenemiste (formaalne, mitteformaalne, informaalne) tähendusi, rolle ja omavahelisi seoseid;
  • mõtestada noorsootöö igapäevapraktikaid;
  • mõista mitteformaalse hariduse rolli Erasmus+: Euroopa Noored programmide väljatöötamisel

Koolituse mõjule sügavuse lisamiseks astutakse klassikalise koolituse raamidest samm kaugemale. Koolitusprogramm julgustab osalejaid oma õpikogemuse eest ise vastutust võtma ning ise panustama õppeprogrammi arendamisse. Selleks sisaldab programm kogemuslikku õpet, refleksiooni, jagamist, teadmiste ülekannet ja võimalust panustada ise programmi väljatöötamisse.

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, koolitajad, noortejuhid, projektijuhid ja noortepoliitika* loojad.

*Noortepoliitika määratleb tegevused, mida ühiskond peab tegema, et iga noor Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks enesemääratluseks, -harimiseks, -teostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks ning seeläbi suudaks ja sooviks võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarengu eest. (Allikas: Noorsootöö strateegia 2006-2013)

Koolituse töökeel: inglise keel

Koolitus toimub: 27.aprill–02.mai 2017 Varnas, Bulgaarias

Kandideerimise tähtaeg: 07.03.2017

Põhjalik inglisekeelne lisainfo (sh konverentsi päevakava) ja kandideerimisvorm on leitavad SALTO kodulehelt.

* Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51 €, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagnetuurile juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja üritusega kaasnevad kulutused katavad korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb SA Archimedese noorteagentuur (SANA) programmi Erasmus+: Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava raames.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzina’ga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või                helistage 69 79 217.