Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Newcomers in EVS: koolitus uutele EVS organisatsioonidele

Eestis toimuv rahvusvaheline koolitus “Newcomers in EVS” kutsub osalema kõiki, kes soovivad ellu viia oma esimese Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti ning mis veelgi olulisem – soovivad seda teha kvaliteetselt.

EVT (Euroopa vabatahtlik teenistus / European Voluntary Service ehk EVS) pakub organisatsioonidele võimaluse, kas saata Eesti noori välismaale vabatahtlikuks või kaasata enda igapäevatöösse välisriigist tulevaid vabatahtlikke, toetades seejuures noorte igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid.

Koolituse tulemusena osalejad:

  • mõistavad paremini EVT-d, kui õppeteenistust ja selle kasutusvõimalusi kultuuridevahelises õppeks;
  • oskavad planeerida vabatahtlike tööd lähtuvalt kvaliteedikriteeriumitest (tööülesannete mitmekesisus, mõju kohalikule kogukonnale, õpivõimaluste pakkumine, kontakt teiste inimestega);
  • mõistavad EVT partnerluse erinevaid rolle ja olemasolevaid tugisüsteeme;
  • mõistavad EVTga kaasnevaid võimalikke riske ning seda, kuidas neid ennetada.

Inglise keelne koolituse esialgne päevakava.

Ootame Sind koolitusele, kui:

  • Sul puudub varasem EVT projekti elluviimise kogemus (vastuvõtva, saatva või koordineeriva organisatsiooni rollis)
  • Sa esindad organisatsiooni, millel on olemas või taotlemisel EVT akrediteering – ideaalis on see taotletud mitmele rollile (saatvale, vastuvõtvale, koordineerivale)
  • Oled võimeline suhtlema ja töötama inglise keeles

Koolitus toimub 20.-25. märtsil Eestis.

Kandideerimise tähtaeg29. jaanuar 2017

Elektroonilise kandideerimisvormi koos täpsema inglisekeelse infoga koolituse kohta leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks pead olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et taotlus saab esitatud, mitte ainult mustandina salvestatud. Selleks vajuta kindlasti nuppu “Submit this application“.

Osalustasu: 25€. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist. Valituks osutumisel võtame Teiega ise esimesel võimalusel ühendust.

Kontakt küsimuste korral: Nele Mets, nele.mets@archimedes.ee, 6979 237.