Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitusprogramm „Noored otsustavad!“ noorsootöö ametnikele

Kandideerimise tähtaeg: 10.11.2016 23:59

Programmi raames leiab aset 4 koolitusmoodulit novembrist 2016 kuni märtsini 2017

arnsteins-ladder

Vajadus

Sageli puutume noorsootöös kokku probleemiga, et noored ei võta aktiivselt osa neile suunatud tegevustest või veelgi vähem algatavad ise midagi uut. Kui püüame noori kaasata kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse, siis on kas noortel vähe huvi traditsioonilisel viisil kaasa rääkida või puudub omavalitsuse juhtkonnal valmisolek noorte arvamust otsuste tegemisel arvestada. Kes peaks noorte kaasamise eest vastutama?

Noorte osaluskogu käivitamine on üks levinumaid viise noorte kaasamiseks kohaliku tasandi otsustusprotsessidesse. Sellegipoolest ei taga osaluskogu loomine järjepidevat ja sisukat dialoogi noorte ja otsustajate vahel, sest sageli puudub kohalikus omavalitsuses piisav toetus noorte algatusel loodud osalusvormile. Noored vahetuvad kiiresti ja ilma järjepidevuse hoidjata on tegevuse kvaliteeti raske hoida. Noortevolikogu ei pruugigi sobida iga piirkonna vajaduste ja eripäradega. Alternatiivseid osalusvorme tunneme aga vähe.

Oodatav tulemus

Koolitusprogrammi „Noored otsustavad!“ tulemusena soovime jõuda olukorrani, kus igas programmi kaasatud kohalikus omavalitsuses on käivitatud noorte osaluse toetamiseks kõige paremini sobiv osalusvorm. Koolitusprogrammis osalejad saavad kätte vajalikud tööriistad, et noorte osalust oma tegevuspiirkonnas jätkusuutlikult toetada ja kasutada nende kaasamiseks mitmekülgseid meetodeid. Arvestame iga piirkonna eripäradega ja pakume tailor-made lähenemist.

Sihtgrupp

Koolitusprogrammi soovime kaasata noorsootöö eest vastutavaid spetsialiste kohalikest omavalitsustest, kel on olemas soov ja tahe noorte aktiivsemaks kaasamiseks, aga kes on seni takerdunud ühe või teise probleemi taha. Osaleda võib ka tandemina ühest piirkonnast. Osalema ootame:

  • ametnikke, kes vastutavad noorsootöö valdkonna eest
  • entusiastlikke omavalitsuse juhte,
  • noortekeskuste juhatajaid,
  • noorsootöötajaid, kes toetavad noorte osalust oma piirkonnas

Esialgne koolitusplaan:

loplik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koolitusprogramm on välja töötatud SA Archimedes Noorteagentuuri ja Eesti Noorteühenduste Liidu koostöös. Juhtivkoolitaja on Kristi Jüristo ja erinevates koolitusetappides kaasame lisaks teisigi spetsialiste, kes jagavad häid kogemusi ja nippe, mida noorte süsteemsel kaasamisel arvesse võtta.

Koolituste toimumiskohad selguvad jooksvalt, lähtuvalt programmi kaasatud kohalike omavalitsuste geograafilisest paiknemisest.

Kui oled motiveeritud koolitusprogrammis otsast lõpuni osalema, siis kandideeri hiljemalt 4. novembril 2016. Novembrikuu alguses võtame kõigi huvilistega ühendust ja jagame täpsemaid juhtnööre esimese koolitusetapi kohta (24.-25.11).

Lisainfot küsi Karin Öövelilt aadressil karin.oovel@archimedes.ee või telefonil 6979231.

“Arenguprogramm viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.”