Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

On Track – Valdkonnaülene konverents NEET noorte jõustamisest

Rahvusvahelise konverentsi eesmärgiks on suurendada jätkusuutlikku valdkondadevahelist koostööd erinevate NEET noortega tegelevate spetsialistide vahel, et kaasata sihtgrupi noori aktiivselt ühiskonda ning aidata neil siseneda tööturule.

Konverents pakub osalejatele võimalust:

  • Tutvuda erinevate riikide NEET noorte reaalsusega; Jagada häid praktikaid NEET noorte jõustamisest ning avastada projektivõimalusi sihtgrupi noorte kaasamiseks;
  • Luua ja arendada koostöösuhteid nii oma valdkonna kui ka külgnevate valdkondade esindajatega.

Kandideerima on oodatud NEET noortega töötavad spetsialistid:

  • Noorsootöötajad (otse NEET noortega töötavad)
  • Õpetajad, sotsiaaltöötajad
  • Akadeemilise taustaga NEET noorte (ja selle valdkonna) uurijad
  • Sotsiaalvaldkonna eest vastutavad kohalike omavalitsuste esindajad
  • Tööandjad, töötukassa, karjäärikeskuste esindajad ….

Konverents on osa SALTO kaasatuse ressursikeskuse pikaajalisest programmist kaasamaks kodanikuõigustest ilma jäetud noori ning aitamaks neid integreerida tavapärasesse ühiskonnellu, mis tagaks neile paremad võimalused. Konverentsil esitletakse SALTO kaasatuse ressursikeskuse poolt koostatud uurimust “On track – Different youth work approaches for different NEET situations”

Rohkem infot koolituse kohta leiad ka SIIT!

Koolitus toimub 13-16. aprill Slovakkias.

Kandideerimiseks on aega kuni 10. Jaanuarini!

Elektroonilise kandideerimisvormi koos inglisekeelse infoga koolituse kohta leiad SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Osalustasu: 51€. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katavad koolituse korraldajad. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorralduste eest vastutab SA Archimedes Noorteagentuur.

Küsimuste korral võta ühendust Siim Värviga –  siim.varv@archimedes.ee või 62 68 970.