Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õppevisiit: Sotsiaalne kaasamine koolis mitteformaalse õppe abil

21.-25.aprill 2015 toimub Suurbritanniasse õppevisiit School Inclusion Units, mis annab osalejatele võimaluse näha, kuidas mitteformaalset õpet ja alternatiivset haridust saab kasutada töös nende noortega, kes on juba langenud või kellel on risk langeda välja koolist, ning kuidas ja milliste meetodite abil toetatakse nende noorte arengut.

Mõnedes Suurbritannia koolides on nn “kaasamise üksused” (ingl. keeles “inclusion units”), mis tegelevad noorega, kes on seotud koolivägivalla, kuritegevuse, või teiste käitumisprobleemidega, mis võivad segada õppimist. Sellised koolides või koolidega koostöös tegutsevad üksused kasutavad oma tegevuses enamasti alternatiivseid õppemeetodeid.

Plaanitav õppevisiit on samaaegselt seminar, kus osalejad jagavad omavahel teadmisi, seisukohti ja töömeetodeid.

Õppevisiidi peamiseks eesmärgiks on õppida, kuidas toetada koolist väljalangenud või väljalangemisohus olevate noorte arengut:

  • teadvustades mitteformaalse hariduse kui kaasava hariduse kasutegureid, jagada sellekohaseid häid praktikaid;
  • luua uusi (sh rahvusvahelisi) partnerlussuhteid ning edendada vastavasisulist koostööd programmi Erasmus+ raames;
  • julgustada formaalse ja mitteformaalse hariduse omavahelist kasutamist.

Õppevisiidile on kandideerima oodatud õpetajad, sotsiaalpedagoogid, huvijuhid jt koolitöötajad, samuti noorsootöötajad, kes teevad tihedat koostööd koolidega ning inimesed, kes töötavad igapäevaselt noortega ning kellel on võimalus ja valmisolek viia ellu noortega seotud projekte. Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel

Kandideerimise tähtaeg: 4.märts 2015

Kandideerimine ja inglisekeelne lisainfo SALTO kodulehel.
*Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana.

Osalustasu: 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja seminariga kaasnevad kulutused katab Euroopa Noored Suurbritannia büroo. Rahvusvahelised reisikulud (sh kindlustus) kannab ja reisikorraldused teeb Euroopa Noored Eesti büroo.

Küsimuste korral võtke ühendust Siim Värviga aadressil siim.varv@archimedes.ee või telefonil 62 68 970.