Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale arenguprogrammis “Võimalusterohke tantsualane huviharidus”

Hea uudis!ESF logo

6.-7. novembril 2015 toimub õppeaasta jagu kestva arenguprogrammi esimene kogunemine.

Kohtumiste eesmärk on elavdada noortele pakutavat tantsualast huviharidust.

Ootame osalema tantsualase huvihariduse edendajaid kahestes tiimides (keskuse juht+ huviharidusspetsialistid: huvikoolide pedagoogid, – huviringide juhendajad, treenerid, spordikoolide- ja noorsootöötajad nii riiklikest kui erahuvikoolidest).

 • kellel on mõni idee noorte toetamiseks või soov seda leida;
 • kellel on tahe mitmekesistada huvihariduses ellu viidavaid tegevusi või töötada välja uusi huvitegevusvõimalusi;
 • kes teadvustavad noorte toetamisega seotud raskuskohti;
 • kes soovivad kohtuda teiste huvikoolide töötajatega ja üksteiselt õppida;
 • kellel on valmidus osaleda arenguprogrammis täies mahus (kokku 14 koolituspäeva);

Programmi ülesehitus

 • tugineb kaasava juhtimise, noorsootöö ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele. Programm on paindlik, lähtub osalejate vajadustest, kujuneb nendele vastavalt ning muutub koos grupi arenguga.
 • sisaldab kahte metoodilist telge: KÄED KÜLGE ehk uurime tänaseid häid ja töötavaid praktikaid ja loome selle valguses uusi võimalikke viise õppimise toetamiseks huvitegevuses. Uurime eri valdkonna inimeste lugusid õppimisest, õppimise toetamisest… MÕTE JOOKSEB ehk erinevate lähenemiste uurimine ja avamine teooria valguses (nt õppimine, mõtestamine, õpikogemus, refleksioon, tagasiside)
 • võimaldab mentorlust muutuse ellu kutsumiseks huvikoolis, mis lähtub tegevuspiirkonna võimalustest ja osaleja vajadustest.Lisaks saame tantsukoolidele pakkuda koolitusalast tuge nii koolitusprogrammi ajal kui pärast seda.

Arenguprogrammi tulemusel osaleja:

 • mõistab noore vajadusi, eripärasid ja plaanib huvikooli töötajaid kaasavalt asjakohaseid huvihariduslikke tegevusi;
 • analüüsib noorte osalemisega seotud motivatsiooni eeldusi;
 • loob noorte õppimiseks mitmekesiseid võimalusi ja omab valmisolekuid oma organisatsiooni kujundamiseks, arengu ja vajalike muudatuste eestvedamiseks;
 • teadvustab oma rolli noore arengu toetajana
 • analüüsib oma võimalusi koostööks eri osapooltega nii valdkonnasiseselt kui –väliselt

Sel poolaastal toimub 2 kahepäevalist kohtumist:

6.-7. november Viljandi Huvikool

4.-5. detsember koht täpsutamisel

Järgmisel poolaastal toimub 4 kohtumist: veebruar, aprill, 22.-25. august ja septembri lõpp või oktoobri algus. Puuduvad kuupäevad lepitakse kokku esimesel kokkusaamisel. Koolituskohad on iga mooduli puhul erinevad – soovime näha ja kogeda erinevate huvikoolide reaalsust.

Programm, sh ööbimine ja toitlustus on osalejatele tasuta, sõidukulud on enda kanda. Grupis on kohti 20 +/- 2 inimesele.

Täpsemat infot saad küsida juhtivkoolitaja Eve Noormetsa käest eve@notafe.ee või telefonil 5179773.

Esimestes moodulites löövad koolitajatena lisaks Eve Noormetsale kaasa ka Tiina Kallavus ja Merike Kuivits.

Registreerumine on lõppenud.

Ülevaatlik programm:

2 päeva

6.-7.11.2016

Arenguprogrammi avakohtumine. Tantsuvaldkonna sõnavara kaardistamine ning seostamine noorte ja programmis osalejatega. Isikliku arengueesmärgi seadmine.

Huvikooli juht/õpetaja – innovatiivne looja, algataja, toetaja, koostöötaja

2 päeva

4.-5.12.2016

Tänane noor – kuidas teda mõista. Õppimine ja areng, vähemate võimalustega ja erivajadustega noor huviringis.

2 päeva

Veebruar 2016

Õpilaste kaasamine ja nende aktiivsuse toetamine, praktikad Eestis ja välismaal, motivatsioon ja selle leidmine, hoidmine ning reguleerimine. Loovad võtted tantsu õpetamisel.

2 päeva

Aprill 2016

Tugevustel baseeruv tegevuskava ja arenguplaan. Huviharidusliku tantsuõppe seos üldhariduskooli ainekavade ja enesearengu teguritega.

4 päeva

22.-25.08.2016

Õppimise uuenduslikud ja mitmekesised olukorrad, vormid ja viisid huvitegevuses, noorest lähtuv õppimiskultuur.
2 päeva Arenguprogrammi lõpukohtumine, kokkuvõtted ja järeldused.

Arenguprogramm viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.