Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline koolitus õppimise toetamisest noorsootöös “Passion for learning”

Kandideerimise tähtaeg: 19.04.2017 23:59

Milliseid pädevusi saavad noored noorsootöös arendada? Kuivõrd oluline on õppima õppimise teema Sinu töös noortega? Millisena näed oma rolli noorte õppimise juhendamisel?

Võtmesõnad:  õppimise olemus; motivatsioon; õpiprotsess; ennastjuhtiv õppija; kogetu mõtestamine; õpitu väärtustamine; õppimise vastu kire sütitamine; noorsootöö kõrgem kvaliteet.

Kui need teemad on Sulle südamelähedased ning oled nõus väidega, et „õppimine on lihtsam, kui on tuju sellega tegeleda“, siis haara võimalusest kinni!

Koolituse „Passion for learning – Training Course on how to support young people better in their learning process“ käigus on Sul võimalik:

  • mõtestada koos kolleegidega eri arusaamu õppimisest ja selle potentsiaalist noorsootöö tegevustes;
  • arutleda protsessi ja rollide üle;
  • nuputada ja harjutada ühiselt, kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavaks teha ning kuidas õpitut väärtustada;
  • uurida, mida tähendab Noortepassi protsess kui lähenemine, mis toetab noorsootöö tegevustest saadavat õpikogemust ja selle analüüsi ning toob esile projektide haridusliku potentsiaali. Vt Noortepassi avastades.

Tegeleme asjaga kirglikult!

Koolitusprogrammi ehitame üles selliselt, et see toetab ka Sind kui ennastjuhtivat õppijat – avastad ja arendad endas ning oma noortes seda tahku! Meil on palju interaktiivseid meetodeid ja tööriistakast, mida saad kohandades ka noortega kasutada. Räägime ka sellest, mille suhtes Sa kirglik oled.

Koolitusele on oodatud osalema inimesed, kes:

  • tegelevad noortega huvikoolis või -ringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris: kutselised ja vabatahtlikud noorsootöötajad, kes on noorte arengule tugevaks toeks;
  • on teemast huvitatud ning motiveeritud arendama õppimise juhendamisega seotud protsesse oma igapäevatöös;
  • on võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles;
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus.

Koolitus on rahvusvaheline (partnerluses osalevad nt Bulgaaria, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Malta, Ungari ja Hispaania), aga kuna tegu on eeskätt Eesti-Läti koostööprojektiga, siis on Eesti delegatsiooni jaoks on kuni 5 kohta. PS! Juhul kui osalema soovitakse tulla samast organisatsioonist kolleegiga koos kahekesi, tuleb kandideerimisvormid täita siiski eraldi.

Koolitus toimub 25.-31.05.2017 Lätis (Riia lähedal Siguldas (http://hotelsigulda.lv/lv/)).

Enne koolitusele tulekut toimub koolitajate juhendamisel väike kodutöö teemade  häälestamiseks.

Täpsem kirjeldus ja päevakava inglise keeles SALTO kodulehel.

Kandideerimise tähtaeg on 19.aprill 2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina.

Korraldajad teavitavad konkursi tulemustest hiljemalt 25.aprillil 2017.

Osalustasu: 32 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Läti Erasmus+: Euroopa Noored agentuur. Rahvusvahelised reisid (kas bussiga või otse Tallinnast lennukiga ) sh kindlustus korraldab ja tasub SANA.

Küsimuste korral võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil  Anna.Kuzina@archimedes.ee või helistage 69 79 217.

 

Visuaalide autor: Siiri Taimla

——————————————————————————————————————————————————–

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on 4. tasemel noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Eesti noortevaldkonna arengukava 2014–2020 nelja eesmärgi seas on noortevaldkonna mõjusam toimimine, mille üheks väljundiks on suurendada noorsootöö hariduslikku mõju ja toetada noorsootöö kvaliteeti noorte võtmepädevuste arendamisel. Praktiliselt tähendab see vajadust mõista õppeprotsessi noorsootöö kontekstis, toetada õppimist ja näha võimalusi, kuidas luua soodne keskkond noorte arengu analüüsimiseks ning noorsootöös õpitu sotsiaalseks ja formaalseks tunnustamiseks ühiskonnas.