Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime solidaarsusprojektide hindajaid ja nõustajaid

Kandideerimise tähtaeg: 26.08.2018 23:59

 • Oled ühiskondlikult aktiivne noor?
 • Tead, mis asi on projekt ja oled ise ühel või teisel moel noorteprojektidega kokku puutunud?
 • Kujutad ette, mis loom on solidaarsus ja kuidas noored seda oma tegevuse kaudu edendada saavad?
 • Oled valmis teistele noortele abiks ja toeks olema?
 • Siis just sind me otsimegi!

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur kuulutab välja konkursi ajaperioodiks 1.09.2018-31.12.2020 Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames, et leida

 • solidaarsusprojektide taotluste ja aruannete hindajaid
 • solidaarsusprojektide nõustajaid / mentoreid

Mis on solidaarsusprojektid, saad täpsemini lugeda siit.

Kandideerimistingimused:

 • oled ühiskondlikult aktiivne noor vanuses 18-30 (vanusepiirang ei kehti nõustajatele/mentoritele);
 • sul on arusaam sellest, mis on projekt ja oled ka ise projektidega kokku puutunud (elluviijana, hindajana, mentorina või muul viisil) – hindamisel arvestame 40%;
 • sul on hea analüüsivõime, oskad kriitiliselt mõelda ja saad hästi aru päevakajalistest Euroopa-ülestest teemadest ja väljakutsetest – hindamisel arvestame 40%;
 • oskad hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas – hindamisel arvestame 20%.

Hindamistöö korraldus

Taotlusi ja lõpparuandeid tuleb hinnata iseseisvalt kaugtööna, kasutades internetis olevat spetsiaalset töökeskkonda ja tuginedes paika pandud hindamiskriteeriumitele. Enne hindamisprotsessi algust toimub hindajatele koolitus ning enne lõpphinnangu vormistamist leiab aset arutelu koos teiste hindajatega. Taotluste hindamine toimub kolm korda aastas (peamiselt perioodidel veebruar-märts, mai-juuni, oktoober-november), lõpparuannete hindamine aga jooksvalt aasta vältel. Hindajate töö on SANA poolt tasustatud ja töö maht kokkuleppeline. Lisaks kompenseeritakse võimalikud transpordikulud hindamisega seotud koolitustele ja koosolekutele.

Nõustaja töö korraldus

Solidaarsusprojektide nõustaja on tugiisik, kes aitab noortel projekti ellu viia. Nõustaja võib täita erinevaid rolle, olenevalt noortegrupi vajadustest, aga jäädes alati väljapoole projekti sisulist planeerimist ja elluviimist. Nõustaja aitab näiteks noorte õppeprotsessi planeerida, õpikogemust analüüsida ja jäädvustada ning noori tegevuste elluviimisel motiveerida. Nõustaja ei ole projektijuht, konsultant, noortegrupi liige ega projekti seaduslik esindaja. Noorteagentuuri poolt välja valitud mentorite info saab avalikult kättesaadavaks SANA kodulehel ja noortegruppidel on võimalik nõustajatega ise ühendust võtta. Nõustaja töö tasustatakse konkreetse solidaarsusprojekti eelarvest.

Hindajaks / nõustajaks kandideerimine

Kandideerimiseks palume esitada CV ning motivatsioonikiri (1 A4), kus tood selgesti välja, kas soovid kandideerida solidaarsusprojektide hindajaks või nõustajaks. Lisaks too välja oma varasemad kogemused, millest lähtuvalt pead ennast sobivaks hindajaks või nõustajaks ning mis sind sellel konkursil osalema kutsub. Valiku tegemise aluseks on punktiarvestus 40-40-20 (selgitus eespool). Palun saada dokumendid hiljemalt 26.08.2018 Karin Ööveli e-posti aadressile karin.oovel@archimedes.ee. Küsimuste korral kirjuta Liisi Erlang-Selgalile (liisi.erlang-selgal@archimedes.ee) või helista +372 6979238.