Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline koolitus SOHO – EVT vabatahtlike tugisüsteemid veelgi paremaks!

Kandideerimise tähtaeg: 04.09.2017 23:59

Rahvusvahelise koolituse SOHO eesmärgiks on parandada Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektide kvaliteeti eelkõige läbi tugiinimeste.

Koolitus on suunatud neile, kes kuuluvad EVT vabatahtliku toetussüsteemi: mentorid, vabatahtlike vastuvõtjad, saatjad ja projekti koordineerivad organisatsioonid.

Koolituse eesmärkideks on:

  • anda osalejatele parem arusaamine EVT projektist kui õppimise viisist ning sinna juurde kuuluvatest kvaliteediaspektidest
  • parandada osalejate oskusi rahvusvahelise koostöö vallas
  • kaardistada rollid, vastutusalad ning väljakutsed EVT vabatahtlike tugisüsteemis
  • teadlikkuse tõstmine EVT projektide õppimisaspektidest ning vahendite väljatöötamine õppimise toetamiseks
  • toetada EVT projektide kaudu mitteformaalset õppimist ning Noortepassi rakendamist

 

Koolitus toimub 17.-21. oktoobril 2017 Rootsis.

Kandideerimise tähtaeg on 4. september 2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajana ning veenduma, et te taotluse ka esitate, mitte ainult ei salvesta mustandina. Korraldajad teavitavad kandideerijaid konkursi tulemustest hiljemalt 18. september 2017.

Osalustasu: 51 EUR, mis tuleb tasuda SA Archimedese noorteagentuurile (SANA) juhul, kui osutute valituks. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab Rootsi Erasmus+: Euroopa Noored agentuur. Rahvusvahelised reisid sh kindlustus korraldab ja tasub SANA.

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Melissa Ansoniga aadressil melissa.anson@archimedes.ee. Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb TCA koolitustegevuse korraldaja Angela Tikoft (angela.tikoft@archimedes.ee).