Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline koolitus: “Tuning In: to Learning and Youthpass”

Kandideerimise tähtaeg: 15.11.2017 23:59

Milline on noorsootöö õpipotentsiaal? Milliseid pädevusi saavad noored noorsootöös arendada? Milline on Sinu roll ja lähenemine noorsootöötaja, koolitaja või mentorina?

Rahvusvaheline koolitus “Tuning In: to Learning and Youthpass” kutsub Sind osalema ja annab kõigile nendele küsimustele vastused!

Mis on ja miks just Noortepass?

Noortepass (NP) on alates 2007. aastast Euroopa Liidu programmis Euroopa Noored ning ka uues 2014-2020 EL programmis Erasmus+  kasutuses olnud õpikogemuse analüüsi- ja tunnustamisinstrument projektides osalenud noortele ja noorsootöötajatele. See on viis analüüsida, kirjeldada ja näidata projektides õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele.

Leiame, et tänasel Eesti noorsootööl on potentsiaali Noortepassi kontseptsiooni kasutada ka väljaspool Erasmus+ programmi. Loe veel: https://www.youthpass.eu.

Teema seos noortevaldkonna arengukava ja kutsestandardiga

Kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „2.1.12 Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“.

Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

Koolituse käigus on Sul võimalik:

  • Arutleda õpivõimaluste üle noorsootöös
  • Aidata tõsta noorte teadlikkust õpivõimalustest noortevaldkonna projektides
  • Arendada ja välja töötada vahendeid, mis toetaksid õpiprotsessi
  • Saada praktilist tuge formuleerimaks ja dokumenteerimaks oma õpikogemust

Osalejad avastavad ja kogevad mitmeid erinevaid meetodeid ja vahendeid õppimisest, reflekteerimisest, vastastikusest õppimisest, pädevuste arendamisest ja õpiväljundite sõnastamisest. Samuti süvenetakse pädevuste arendamisse noorsootöös ning sellesse, kuidas ideed ja teadvustamine mõjutavad õppimisest aru saamist ja selle juhendame.

Koolitus toimub 19.-24. veebruar 2018 Itaalias.

Koolitusest on oodatud osalema noorsootöötajad, huvihariduse spetsialistid ja huvitegevuse korraldajad, noortejuhid, mentorid, koolitajad ja kõik teised, kes noortega töötavad

  • kes on huvitatud arendama õppimisega seotud protsesse oma igapäevatöös,
  • võimelised suhtlema ja töötama inglise keeles,
  • saavad osaleda koolitusel täies mahus.

Kandideerimise tähtaeg on 15. november 2017. Kandideerimine toimub läbi SALTO kodulehe. Korraldajad teavitavad konkursi tulemustest hiljemalt 30. november 2017.

Juhime Teie tähelepanu, et kandideerimiseks peate olema registreeritud SALTO kodulehe kasutajaks. Oluline on veenduda, et kandideerimistaotlus saab mitte ainult salvestatud, vaid ka esitatud (vajalik on täiendav kinnitamine).

Osalemistingimused

  • Osalustasu:51 eurot, mis tasutakse SA Archimedese noorteagentuurile (SANA). Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulud katab Itaalia Erasmus+: Euroopa Noored agentuur.
  • Reisikorralduse eest vastutab osaleja. Vajalik on eelnev kooskõlastamine SANA esindajaga, piletite soetamine iseseisvalt pole lubatud.
  • Kui osutute valituks, sõlmib SANA osalejaga lepingu, mille alusel hüvitatakse optimaalsed rahvusvahelised reisikulud koolituse toimumispaika ja tagasi (kuni 450 eurot) ning kindlustuskulud. Vajalik on originaaldokumentide esitamine 15 tööpäeva jooksul peale koolitustegevuse lõppu.

 

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage telefonil 69 79 217. Koolituskutse tõlkis ja kohendas ning vajalike praktiliste ettevalmistuste eest hoolitseb TCA koolitustegevuse korraldaja Angela Tikoft (angela.tikoft@archimedes.ee).

Visuaali autor Siiri Taimla: http://siiritaimla.com/joonmeedia.ee/