Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Algas Idee45 koolitus Peetri koolis

Täna, 5. oktoobril algas Idee45 koolitus Peetri koolis. Koolitusele kogunesid Eesti eri paigust ligi 85 noort vanuses 10-18 eluaastat. Kolme päeva jooksul õpivad noored kirjutama noortekohtumiste projekte algusest lõpuni. Koolituse käigus eesti ja vene noored õpivad koos töötama ja arendavad oma võõrkeeleoskust. Igal grupil on võimalus koolituse käigus leida omale  projektipartneri(d), kellega arendada edaspidi oma projektiideed ja teha koostööd.

Esimesel päeval tutvusid kõik osalejad üksteisega ja leidsid oma projekti ideele mõttekaaslasi, kellega koos on huvitav tööd teha ja kelle ideed sarnanevad üksteisele. Päeva jooksul mängiti tutvumismänge, mille eesmärk oli võimalikult palju tutvuda omavahel. Õhtupoolikul toimusid teemakohvikud, kus arutleti eri laadi teemadel nagu sport, kirjandus, poliitika, elektroonika, muusika, teater, loodus ning mängud. Oli vaja tutvustada oma ideekohviku parimaid mõtteid ja põhjendada, miks see oli parim.

Selle päeva jooksul saadi omavahel palju tuttavaks ja seeläbi saadi üle hirmust oma ideid väljendada. Päeva lõpuks oli näha, et paljud suhtlesid juba oma uute tuttavatega, mis aitab järgnevatel päevadel tulemuslikult koos töötada.

Сегодня, 5 октября, прошел коолитус Idee45 в школе Пеетри. На коолитус приехали 85 молодых людей в возрасте от 11 до 18 лет с разных частей Эстонии. На протяжении трех дней молодые люди учатся писать проект молодежных встреч от начала до конца. В течение коолитуса эстонская и русская молодежь учатся работать вместе и общаться на другом языке. На коолитусе каждая группа может найти партнера, с которым будет развивать идею и работать над проектом.

В первый день все участники знакомились друг с другом и находили единомышленников, с которыми будет интересно работать вместе и развивать общую идею. В этот день проходили игры, основной целью которых было рассказать о себе и о своих идеях; проводились так же кафе идей, где обсуждались различные темы, такие как спорт, литература, политика, электроника, музыка, театр, природа и игры. Позже нужно было ознакомить всех со своими лучшими идеями и пояснить, почему именно они являются лучшими.

За этот день ребята познакомились и не боялись высказывать свое мнение и делиться идеями. К концу дня все общались с новыми друзьями, а не держалсь с группой, с которой приехали на проект.

Kaspar, Teho ja Aleksandra