arvamusportaali toimetaja, kirjutab 24. märtsi arvamusartiklis:

“Viimase kümne aasta jooksul on loodud kümneid uusi haridusalgatusi, mis viitab sellele, et hariduse temaatika on muutunud järjest olulisemaks eri valdkondade inimeste hulgas ning nähakse vajadust muutuste järele.

Alustavat õpetajat toetav kool, uuenduslik lähenemine koolitundidele, õpetajate arenguprogramm, «Noortekohtumised» – need on vaid mõned neist, mida kõiki ühendab see, et nad tahavad panustada paremasse haridusse ning mille algatajad on tuule tiibadesse saanud just programmist «Noored kooli».

Triin Ulla ja Noortekohtumised

Minu tugev soov teha midagi siinse venekeelse kogukonna noorte heaks oli olemas juba enne, kui 2012. aastal «Noored kooli» programmi raames ühe Tallinna keelekümbluskooli sotsiaalainete õpetajana tööle asusin. Nimelt olin sellele eelnenud politoloogiaõpingute kõrvalt töötanud Tallinna Ülikoolis ka teadusassistendina, osakonnas, kus uuriti rahvussuhteid ja siinset ühiskonna sidusust laiemalt.

Järjest enam küsisin endalt, mis on eestlaste roll ja vastutus lõimumisprotsessis ja mõistsin, et selleks, et hoiakuid võiks saata suurem avatus ja aktsepteerimine, mis tooks kaasa rohkem koostööd, turvatunnet ja eneseteostusrõõmu kõigile.

Viimaks asusin «Noored kooli» programmi kaudu ühte Tallinna Mustamäe kooli tööle ja minust sai hoopis keelekümblusõppe fänn. Vaatan rõõmu ja uhkusega, millise enesekindluse ja kergusega gümnaasiumi lõpetanud vene noored headesse Eesti ülikoolidesse astuvad ja ennast siinses kõrgharidussüsteemis teostavad.

Kui aga SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost minuga 2015. aastal ühendust võttis ja uuest loodavast noorte koostööprogrammist kõneles, olin hetkegi kõhklemata nõus end projekti vedamisega siduma, sest see oligi nimelt see tähtis formaat, mille puhul tundsin, et seda meie ühiskonnas tõesti vaja oli.

Täna alustab programm «Noortekohtumised» oma kolmandat tegevusaastat.” Loe edasi Postimehest.