Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Koolitades õpetajaid märkama positiivsust enda ümber, toome koolirõõmu õpilasteni

Eesti õpetajate seas on üha enam populaarsust kogunud mitteformaalsete meetodite, aktiiv- ja avastusõppe toomine klassiruumi ning klassikontekstist väljamineku olulisus. Õuesõpe ja elukestev õpe on järk-järgult üha suuremat toetajaskonda koguvad õppesuunad, millest õpetajad innustust saavad ning millele armastusest oma töö ja õpilaste vastu oma tööplaane koostades keskenduvad.

Paide Arvamusfestivalilgi jäi haridustelgis toimunud aruteludest eredaimalt kõlama mõte: „Taastage koolirõõm!” Meil on õpetajaid, kelle klassis on õpilastel alati hea olla ning kelle klass on alati koolirõõmust tulvil. Ja muidugi on igal asjal ka oma vastandpool.

Hariduses on toimunud viimaste aastatega palju olulisi muutusi, mille elluviimiseks koolis peab saama õpetajad koolist välja – täiendõppele. On väga oluline, et uuendusi tutvustatakse õpetajatele vahetult ja innustunult.

Sellel suvel korraldas treeningute ja ressursikeskus Atlas koostöös MTÜ Avarda koolituskeskusega kaks rahvusvahelist koolitust, et toetada õpetajate soovi ennast rahvusvahelisel tasemel erialaselt täiendkoolitada. Seda algatust toetas programm Euroopa Noored.

Esimene koolitus, mis kandis pealkirja „Too COOL for School”, toimus 1.–8. juulini Lahmuse mõisakoolis Viljandimaal. Selles osalesid õpetajad ning noortega töötajad üheteistkümnest riigist: Itaaliast, Rumeeniast, Rootsist, Horvaatiast, Leedust, Poolast, Belgiast, Tšehhist, Soomest, Bulgaariast ja Eestist. Koolituse eesmärk oli õpetada õpetajatele ja noortega töötajatele, kuidas toetada noori õppijaid mitteformaalseid õppemeetodeid kasutades ja seeläbi vähendada koolist väljalangemist ning suurendada koolirõõmu. Koolituse käigus jagati eri riikide kogemusi ja meetodeid koolist väljalangemise vähendamise teemaga seonduvalt. Õpiti kuidas toetada ja julgustada noori nende haridusteel ning tõsteti koolitusel osalejate kompetentsi elukestva õppe, enesekindluse arendamise, tegutsemistahte suurendamise ning eneseregulatsiooni oskuste jagamiseks noortele.

Koolituskeskuse teine rahvusvaheline treening kandis pealkirja „Trainig of Trainers – keep your COOL”, see toimus 17.–23. juulini Alu mõisas Raplamaal ning selles osalejad tulid kokku üheksast riigist: Rootsist, Lätist, Itaaliast, Rumeeniast, Türgist, Horvaatiast, Bulgaariast, Tšehhist ja Eestist. Seegi koolitus oli suunatud õpetajatele ja noortega töötajatele. Mõtestati lahti ja arutleti, millest tekivad kooliraskused ning mõtiskleti üheskoos, kuidas suurendada õpimotivatsiooni kasutades mitteformaalseid õpetamismeetodeid ning aktiivõpet. Koolituse fookuses oli noorsootöötaja/koolitaja, kes soovis arendada enda koolitaja pädevusi, et tegutseda kooliraskustes noortega. Õpetati põnevaid meetodeid, eneseanalüüsi, mentorlust ning grupidünaamika komponente, jagati kogemusi ning tehti tulevikuks koostööplaane.

On väga oluline märgata, milline on tulemuste vahe, kui võrdleme tavapärast/formaalset õpet ning mitteformaalset õpet. Meie riiklik õppekava annab õpetajatele väga palju võimalusi teha muudatusi oma õpetamismeetodites ning integreerida õppeaineid, tuua sisse elulisust, keskenduda just selle klassi erisusele, nende õpilaste vajadustele, innovaatiliselt läheneda ja humanistlikult toetada õpilase arengut.

Õpetaja peab olema avatud suhtleja, uudishimulik, toetav, aktiivse kuulamise, analüütilise ning sünteetilise mõtlemise oskusega, hoolima inimestest, jagades humanistlikke väärtusi, olema oma isikuga eeskujuks, järgima enda õpetatavaid väärtusi, olema eluterve ja elujaatava ellusuhtumisega ning soovima olla arenemisvõimeline. Heal õpetajal on teatud isikuomadused. Kuidas suunata koolijuhte nii, et nad selekteeriks valiku seast just need õiged õpetajad oma kooli õpetama – see on mõttekoht.

Meie koolides on selliseid õpetajaid, kes teevad oma tööd mitte ainult palga pärast, vaid tõelisest pühendumusest ja armastusest selle elukutse vastu – olles läbi lugenud kogu riikliku õppekava nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osa, lisaks suurema osa teistest seadustest, kirjutanud projekte, et pakkuda oma õpilastele veel midagi… On õpetajaid, kes otsivad võimalusi ennast kõige uuemate haridusalaste uuendustega kursis hoida.

Soovin kõikidele õpetajatele ilusat uut kooliaastat! Õpetajad tulevad toime keeruliste olukordadega, naeratus näol, uued eesmärgid juba mõttes valmis kirjutatud ning innustunud süda ihkamas uusi väljakutseid. Õpetajad on kui kõrbelilled, mis on võimelised pikalt ebasoodsates tingimustes kasvama ning ühe hetkega soosivate tegurite ilmnemisel õide puhkema. Õpetajad on kui tugevad tammed, keda koolist välja juurida ei ole kaugeltki lihtne. Õpetajad pööravad meie silmad tulevikku, mis hetkeolukordade kiuste taamal eredalt sillerdab.

10487278_724724484257104_6734091443189278092_n

Matti Orav

10354873_10204287283413190_3292816901414171785_n

 

 

 

 

 

Allikas: Õpetajate leht
Autor: Eelika Laane