Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste projekt tegeles internetisõltuvuse probleemiga

Läinud aasta oktoobris  toimus Narva-Jõesuus Noortekohtumiste projekt “Mina – tark internetikasutaja”, mis paistis silma noorte initsiatiivi ja teemakäsitluse aktuaalsuse poolest. Kohtumisest võttis osa kaheksateist 12-15-aastast noort Sinimäelt ja Narva-Jõesuust.

Teema valiti just seetõttu, et tänapäeva noored unustavad end väga tihti internetiavarustesse suhtlema ning kipuvad “päris maailma” enda ümber unustama. Projekti tugevus seisnes selles, et noored vaatasid kriitilise pilguga enda ümber, leidsid selle teema, mis nende silmis parandamist ja sekkumist vajas ning pöö- rasid sellele tähelepanu.

Noortekohtumise tegevused olid jagatud kahte tüüpi ülesanneteks. Ühelt poolt uurisid noored internetisõltuvuse teemat: mis on internetisõltuvus, analüüsisid oma internetikasutust ja kestvust ning joonistasid pildi endast internetikasutajana. Teisalt keskenduti alternatiivide leidmisele, mida saaks internetis istumise asemel teha: näiteks matkamine, fotojaht, sport- ja lauamängud jms. Välja pakutud ideed viidi noortekohtumise raames kohe ka ellu.

Noko Noko1

Lisaks uuriti, milliseid vaba aja veetmise võimalusi noortel Ida-Virumaa on ning tehti võimalustest nimekiri, millest edaspidigi vaba aja veetmiseks ideid ammutada. Kurvastuseks selgus, et loetelu ei tulnudki nii pikk kui loodeti – ehk vaba aja veetmise võimalustega polegi Ida-Virumaal kuigi lihtsad lood.

Kohtumise vältel hakkasid noored aktiivselt ja avatult internetikasutuse teemal arutlema ja jätkutegevusena tuli noortel idee viia koolis läbi nutiseadmete vaba nädal, mille vältel jagatakse infot internetisõltuvuse kohta ja viiakse klassides läbi temaatilisi arutelusid. Lisaks paljule kasulikule teadmistele internetisõltuvuse kohta omandasid osalejad endi sõnul organiseerimisoskusi ja õppisid seadma eesmärke ning neid täitma.

„Meil kadus hirm sõna “projekt” ees, sest seda läbi viia polegi nii raske, kui varem arvasime. Oluline on varakult planeerida ja seada täpsed eesmärgid. Olime rahul, et meil tekkisid uued kontaktid ning võimalus praktiseerida nii eesti kui ka vene keelt,“ kiitsid projektis osalenud noored. Täna kavandatakse samade koostööpartneritega juba uut projekti.