Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Oru kool osales koos Nikolai kooliga keeleõppelaagris

6. – 9. veebruarini toimus SA Archimedes rahastatud programmi „Noortekohtumised“ raames keeleõppe laager, kus osalesid Oru kooli kuues klass ja Haapsalu Nikolai kooli viies ning kuues klass, kirjutas Oru kooli huvijuht Liisa Pett Lääne-Nigula valla sotsiaalmeediapostituses.

Projekti eesmärgiks oli näidata keeleõppe olulisust ning suunata noori võõrkeeles suhtlema. Nelja päeva jooksul oli põhirõhk omavahelisel suhtlemisel – toimusid grupitööd ja töötoad, kus noortel oli võimalus oma võõrkeeleoskus proovile panna ning selles vallas ka oluliselt uusi teadmisi omandada.

Tähtsal kohal oli projektis ka meeskonnatöö ning selle parandamiseks toimusid QR- koodidega orienteerumine Haapsalu Nikolai Koolis ja ühine kokanduse koolitus Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Eriliseks lemmikuks kujunes noorte jaoks Game Clubi koolitaja, Aleksei Razini, koolitus, kus oli põhirõhk meeskonnana toimimisel.

Nelja päeva jooksul koostati üheskoos koomiksit, tutvustati enda lemmikraamatut, mängiti lauamänge, külastati Eesti Vabaõhumuuseumit. Lisaks seigeldi Tallinna vanalinnas ning külastati Männiku noortekeskust.

Kõigile tegevuspäevadele järgnes analüüs ning uute õpieesmärkide seadmine.

Noorte tagasisidest jäi kõlama vajadus analoogsete ühiste kokkusaamiste järele ning loodetavasti hakkab osalenud noortegrupp tegema keeleõppe kokkusaamisi ka edaspidi.

Oru kooli ja Haapsalu Nikolai kooli keeleõppe projektis osales 25 noort ning neli õpetajat.

Tegevusi toetas hasartmängumaksu nõukogu, samuti toetasid haridus – ja teadusministeerium ning Eesti noorsootöö keskus.

SA Archimedes Noorteagentuur juhib 2015. aastast programmi „Noortekohtumised“, mille eesmärgiks on soodustada Eestis elavate 11. – 16. aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Liisa Pett, Oru kooli huvijuht

Fotod: erakogu

Artikkel ilmus ajalehes “Lääne Elu”, 14.veebruar 2017