Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Pärnakad lõid kodukandi noortele uue organisatsiooni

Edendamaks Pärnumaa noorte koostööd ja suhtlust eakaaslastega piiri taga, asutasid pärnakad Anni Tetsmann ja Mari-Liis Pärn noorte ettevõtlikkuse arendamise ühingu – MTÜ NEA.

Ühing on küll alles mõne kuu tegutsenud, kuid juba novembris võõrustab NEA Erasmus+ programmi abiga rahvusvahelist noortevahetust. Pärnusse kogunevad siis mõtteid ja kontakte vahetama noored Eestist, Suurbritanniast, Itaaliast, Türgist ja Rumeeniast. Kokku 30 tulijat vanuses 18–28 eluaastat.

Noortevahetusest

Äratundmisele, et Pärnu linn ja maakond ning laiemalt kogu Eesti vajavad juurde üht noorteühingut, jõudsid Sütevaka humanitaargümnaasiumi vilistlased Anni Tetsmann ja Mari-Liis Pärn mullu sügisel. Oma MTÜ registreerisid nad tänavu märtsis.

Et alustav MTÜ saaks tuule tiibadesse, ei ole olnud muud imevalemit kui kirjutada projekte, taotleda ideedele Euroopast toetust ja otsida koostööpartnereid nii siit kui sealt. Just nõnda ongi Tetsmann ja Pärn kevadest alates talitanud.

Siiski, praegu veel tähendab MTÜ NEA kunagistele kooliõdedele ja nüüdsetele mõttekaaslastele kõrvalliini muude asjatoimetuste kõrvalt, olgugi ette näidata esimesed töövõidud sellelt rindelt, rahvusvaheline noortevahetus sealhulgas. Naised töötavad veel mitme muu rahvusvahelise noortevahetuse ja noorsootöötajate koolitusprojekti kallal.

Mida tähendab rahvusvaheline noortevahetus?

See on Euroopa eri riikide noorterühmade kohtumine, kus arutletakse päevakajalistel teemadel ja tutvutakse teiste kultuuridega. Peale vestlusringide ja võõrustajakohaga tutvumise on vahetuse lahutamatu osa töötoad ja väljasõidud. Novembris Pärnus toimuva noortevahetuse diskussiooniteema on kantud meeskondlikust spordist.

“Püüame üheskoos uurida, kuidas kasutada meeskonnasporti ja esinemist noorte enesekindluse ja väljendusoskuse arendamisel,” selgitab Tetsmann.

On ju võistkondlik sport, näiteks jalgpall, tegevus, mis ühendab inimesi nende soost, päritolust või emakeelest sõltumata. Teistsuguse nahavärvi või usuliste veendumustega eakaaslastega suhtlema ärgitamine ongi üks noortevahetuse põhialuseid. Tetsmann nimetab seda noorte sotsiaalseks ettevõtlikkuseks.

Klassiruumis omandatud õpikutarkuse kõrval peavad Pärn ja Tetsmann oluliseks mitteformaalset haridust ja just seda nende sõnul noortevahetus pakubki. Noore enese või tema pere rahakoti paksus ei mängi välisvahetusele pääsemisel rolli. “Kindlasti anname võimaluse neilegi, kes pole kõige paremal majanduslikul järjel,” lubas Tetsmann.

Plaanis luua koolituskeskus

Kuigi värske noorteorganisatsiooni eestvedajad on ka ise alles noored, on nad jõudnud mõndagi korda saata. Tetsmann töötab Märjamaa valla noortekeskuse ja Taevaskoja noortelaagri juhatajana ning õpib Tallinna ülikoolis magistrantuuris rekreatsioonikorraldust. Pärn tudeeris pärast gümnaasiumi Walesis teatri eriala. Naasis siis Eestisse ja töötas ProTeatris ja Rüütli 23 majas.

NEAs moodustavad naised teineteist täiendava tandemi, kus Tetsmanni kanda on noorsootööalane osa ning lavastajaks õppinud Pärn lisab ühistegevusse loomingulisust. Edaspidi on nende ühingul plaanis korraldada teatri- ja esinemisalaseid koolitusi. Pikemas perspektiivis on võetud eesmärgiks jõuda noorsootöötajate koolituskeskuse loomiseni. Keskus hakkaks – nagu nimigi reedab – noorsootöötajaid koolitama.

“Praegu on seis noortekeskustes selline, et paljudel noorsootöötajatel ei ole erialast haridust. Enesetäienduseks, noortega parema kontakti leidmiseks ja neile meelepäraste ja huvitavate tegevuste pakkumiseks saaksid noorsootöötajad meie poole pöörduda,” kirjeldab Tetsmann veel mõttetasandil keskuse ideed.

Kui reaalse keskuse asutamiseni kulub hulk tööd, siis tänu partnerlusele rahvusvahelistes noorsootöötajate projektides ja metoodikakoolitustes on NEA-l noortele ja noorsootöötajatele juba nüüd kasulikku infot ja abi pakkuda.

Ühingut tutvustav infovoldik ja kodulehekülg on alles valmimisel, aga kel huvi NEAga suhelda, võib seda teha meiliaadressil neaorganisation@gmail.com.

Autor: Anu Villmann
Allikas: Pärnu Postimees