Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumine “Telefonist huvitegevustesse”

Noortekohtumiste projekt „Telefonist huvitegevustesse“ on kirjutatud ja korraldatud Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Südalinna kooli 6.klassi õpilaste koostöös. Projektis osales kaksteist vene emakeelega ja kaksteist eesti emakeelega noort.

Projekti aktuaalsus seisneb selles, et üha rohkem veedavad noored igapäevaselt aega telefonides ning arvutites. Noored ise arvavad, et see on tingitud sellest, et nad ei oska oma aega huvitavalt ning kasulikult sisustada.

Projekti eesmärgiks oli osalejate teadlikkuse tõstmine huvitavate ja kasulikke ajaveetmise võimaluste kohta. Projekti tulemusena korraldased noored enda koolides kaks üritust – spordipäev Ehte Humanitaargümnaasiumis ning lauamängude õhtu Tallinna Südalinna koolis. Neid üritusi korraldased ja viisid läbi ürituste osalejad iseseisvalt. Projekti eesmärkide alla kuulusid ka uute ja pikaajaliste tutvuste loomine erinevate emakeelega noorte vahel, samuti ka koolide vahel.

Projekti raames oli korraldatud kaks noortekohtumist, kus mitteformaalse õppimise meetodite abil õppisid noored enda vaba aega sisustama, omandasid teadmisi ja kogemusi erinevatest huvitegevustest, rääkisid aktiivsest eluviisist ning planeerisid ürituste läbiviimist. Samuti õppisid nad üritusi iseseisvalt planeerima ja korraldama.

Esimese kohtumise raames, mis toimus veebruaris Piiri Puhkekeskuses Otepääl, arutasid osalejad, kuidas on võimalik aega huvitavalt veeta talvel, viisid läbi erinevaid töötubasid, tutvustasid üksteisele enda huvitegevusi ja oskusi, õpetasid üksteisele erinevaid laua- ja seltskonnamänge. Talvisel kohtumisel oli põhirõhk talvetegevustel ja spordialadel. Üks eesmärkidest oli ka kooli ürituse planeerimine.

Teine kohtumine toimus suvel, kus osalejad said juba analüüsida korraldatud üritusi ning arutada, mis läks hästi ja mida võiks teha teisiti. Suvisel kohtumisel oli põhirõhk suvistel tegevustel ja spordialadel. Noored korraldasid oma lemmikspordimänge ja -tegevusi, viisid läbi töötubasid ning tegid rühmades esitlusi enda kooli õpilastele. Esitlustes presenteerisid nad erinevaid ajaveetmise võimalusi.

Koolides korraldatud üritustel ja valminud esitlustel oli ka oma eesmärk – rääkida noortekohtumistest ja projektist teistele kooli õpilastele. Peamine mõte, mida soovime edastada on see, et ideid on võimalik ellu viia ning realiseerida. Projekti tegevus on huvitav, kasulik ning projekte korraldada pole üldse keeruline.

Antud projekti raames õppisid noored tehes koostööd kirjutama ning korraldama projekti, planeerima ning viima läbi üritusi. Töötades rühmades arendasid projektis osalejad koostööoskust ja ettevõtlikkust, suhtlust emakeeles ja võõrkeeles. Noortekohtumisel osalejad analüüsisid iga päev ennast ning enda korraldatud tegevusi. See aitas arendada õppimisoskust ja analüüsivõimet. Kuna projekti korraldasid üheskoos erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored, oli see hea võimalus õppida tundma ja mõistma lähemalt üksteise kultuuri.

Noortekohtumiste projekt on hea võimalus praktiseerida keelt ning tutvuda erineva emakeele ja kultuuritaustaga noortega, see on kindlasti hea võimalus edasiseks koostööks koolide vahel ja mitte ainult projektide raames, vaid ka keeletundide ja erinevate ürituste raames. Projektis osalejad korraldasid esimest korda iseseisvalt kooliüritusi ja loodame, et kindlasti mitte viimast korda.

 

Projekti rahastas SA Archimedese noorteagentuur programmi „Noortekohtumised“ raames.