Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #19 – Mariya

Osalesin kahel noortekohtumisel ja erinevatel Erasmus Plussi projektidel. Oma esimese kogemuse sain 2018. aastal Iisaku kohtumisel, kus olin noorim osaleja. Sel aastal võtsin jälle osa noortekohtumisest, kus noored Tartust ja Narvast said kokku Pärnus. Projektis rääkisin teiste noortega täiesti erinevatel viisidel. Algselt oli see viipekeel, kui ma eesti keelt veel hästi ei osanud. Hiljem hakkasin eesti keelt rääkima, kuid vigadega. Kuid nägin, et isegi vigade abil said eestlased minust aru ja mul oli palju lihtsam edasi rääkida. Mis tahes eestikeelsete sõnade teadmatusest tuli appi inglise keel, mis sellistes olukordades aitas mind alati välja. Pärast esimest kohtumist suhtlen endiselt paljude teiste osalejatega, nende seas ka eestlastega. Mõnikord kirjutame Instagramis, mis on ebareaalselt lahe. Pärast hiljutist kohtumist tutvusin oma tulevase lähedase sõbraga, kellega meil oli palju ühist. See oli minu jaoks väga oluline ja mul on hea meel, et temaga kohtusin. Mõne eestlasega vahetasin instagramme ja snapchati, kus nüüd suhtleme. Sellised kohtumised muudavad inimesed ja kohad eriliseks. Uued tutvused, muljed on ebareaalselt lahedad. Ootus kohtuda kellegi uuega on väga põnev, sest kunagi ei või teada, kas see inimene tuleb teie meeskonnast või eestlaste meeskonnast. Ja linn, kus kohtumine toimub, on põnev. On väga huvitav reisida ja võrrelda linnu omavahel ning teha endale märkmeid.

Noortekohtumiste oluline eesmärk on ületada keelebarjäär, kuid kui see on juba katki, siis muidugi keelt harjutada. Isiklike kogemuste põhjal võin öelda, et olen juba keelebarjääri murdnud ja saanud palju positiivseid emotsioone sellest, et ma ei kartnud teist keelt rääkida.

Usun, et iga noor võiks saada osa sellistest kohtumistest. See on tohutu kogemus, kuigi alguses on see väga hirmutav ja kohmakas. Paljud noored ei tea lihtsalt, mis see on, ja seetõttu on vaja nende kohta teavet võimalikult palju levitada, et noorukid ilmutaksid huvi ja soovi.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .

_____________________________________________________________________________

Я участвовала в двух молодежных встречах, и различных проектах от Эрасмус плюс. Первый свой опыт я получила на встрече, которая проходила в 2018 году в Ийзаку, где я была самая младшая. И совершенно недавно я снова приняла участие во встрече между подростками с Тарту и Нарвы в Пярну. На проектах я разговаривала с другими подростками совершенно по разному. Изначально это был язык жестов, когда я еще плохо знала язык. Позже я начала говорить на эстонском, но с ошибками. Но я видела что даже с ошибками эстонцы меня понимали, и мне стало намного легче в дальнейшем говорить. При незнание каких либо слов на эстонском на помощь приходил английский язык, который в таких ситуациях всегда выручал меня. После моей первой встречи я до сих пор общаюсь с очень многими ребятами – эстонцами в том числе. Иногда мы списываемся в инстаграме, что нереально круто. После моей недавней встречи я познакомилась со своей будущей близкой подругой, с которой у нас оказалось очень много общего. Для меня это было очень важно и я рада что встретила ее. С некоторыми эстонцами я обменялась инстаграмами и снапчатами, где мы сейчас общаемся. Такие встречи особенными делают люди и города. Новые знакомства, впечатления это нереально круто. Ожидание познакомиться с кем то новым очень сильно заполняет – и никогда не знаешь, будет этот человек с твоей команды или же с команды эстонцев. А город в котором проходит встреча – захватывает. Очень интересно ездить и сравнивать между собой города, и брать для себя что то на заметку.
Важная цель в молодежных встречах сломать языковой барьер, но если он уже сломан – то конечно же практиковать язык. На личном опыте могу сказать, что я уже сломала языковой барьер и получила много положительных эмоций от того, что не боялась говорить на другом языке.

Я считаю, что каждый подросток может стать частью таких встреч. Это огромный опыт, хоть и поначалу очень страшно и неловко. Просто многие подростки не знают что же это такое, и поэтому нужно распространять информацию о них как можно больше, чтобы у подростков проявлялся интерес и желание.

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.