Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #22 – Madis

Minul on viimasest Noortekohtumisest on möödas umbes 4 aastat ja siiani meenutan neid kiirelt möödunud nädalaid vaid positiivsete emotsioonidega. Osalesin ja olin üks eestvedajatest kahes projektis, mille peamine fookus oli tutvustada erinevaid spordialasid, millega igapäevaselt kokku ei puutu ja tekitada noortes tahet väljas liikuda. Pean enda jaoks oluliseks eelkõige organiseerimis- ja suhtlusoskuse arendamist, mida projektide korraldamine nõudis, kuna see on aidanud edaspidi ülikoolis ja tööelus erinevate meeskondadega koostööd teha. Projektide käigus nägin, et muud keelt kõnelevad noored on väga abivalmid ja ei hinda kedagi keeleoskuse järgi, vaid pigem aitavad ja püüavad õpetada. Pärast Noortekohtumisi jäin mitmete osalejatega suhtlema ja olen nendega ka hiljem kokku saanud. Kellel iganes võimalik ja tahtmist on, peaks Noortekohtumisel osalema ja võimalusel algusest lõpuni ehk osa saama ka projekti kirjutamise ja aruandluse protsessist, kuna projektides on alati midagi õppida ja inimesed keda seal kohtad on need inimesed, keda sa tulevikus enda ümber tahad näha!

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .


Со времени последнего Молодежного собрания прошло около 4 лет, и до сих пор я вспоминаю эти динамичные недели только с положительными эмоциями. Я участвовал и был одним из лидеров в двух проектах, основной целью которых было познакомить с различными видами спорта, с которыми я не контактирую ежедневно, и заставить молодежь захотеть выйти на улицу. Я считаю важным для меня, прежде всего, развитие организационных и коммуникативных навыков, необходимых для организации проектов, поскольку это помогло в будущем работать с разными командами в университете и на работе. Во время проектов я увидела, что молодые люди, говорящие на другом языке, очень полезны и не судят никого по их языковым навыкам, а помогают и пытаются учить. После Молодежных встреч я поддерживал связь с несколькими участниками и встретился с ними позже. Любой, у кого есть желание и возможность, должен участвовать в Молодежном собрании и, если возможно, от начала до конца, то есть также принимать участие в написании проекта и процессе отчетности, потому что всегда есть чему поучиться в проектах и люди, которых вы встречаете, – это те, кого вы хотите видеть вокруг себя в будущем!

Кампания «Послы дружелюбия» информация.

Программа «Молодежные встречи» информация.