Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Sõbralikkuse Saadik #5 – Randel

Olen osa võtnud mitmetest noortekohtumiste projektidest, praegu on käsil kolmas. Kõige olulisem nende projektide ja üldse noortekohtumiste juures on see, et noored saavad luua midagi just oma nägemuse ja ideede järgi. Neid võimalusi pole just palju, noortekohtumised annavad aga nii võimaluse kui vahendid selle tegemiseks.

Kõigis projektides on meie partnerid olnud vene keelt rääkivad noored Kohtla-Järvelt või Narvast, nii et tänu projektidele on minu vene keele oskus tunduvalt paremaks muutunud. Omavanuste inimestega suheldes on vähem hirme või kohmetust midagi valesti öelda. Kohe peab aga ütlema ka seda, et vene emakeelega noorte eesti keele oskus on tunduvalt parem kui minu vene keel.

Projektides osalevad ühiste huvidega noored ja sellepärast olen ma jäänud suhtlema neist suurema osaga. Sel aastal tuli meie kooli Veni Vidi Vici programmi kaudu vahetusõpilaseks ka kaks Narva õpilast, kes olid meie kooliga tutvunud kevadel toimunud noortekohtumiste projekti kaudu ja üks nendest, Pjotr, õppis kuu aega minuga ühes klassis.

Noortekohtumiste projektid muudavad eriliseks seal osalevad noored. Kui esimesel kohtumisel võib tunda kohmetust ja ebakindlust, siis juba teisel-kolmandal päeval on see kadunud ja lahku minnes jäädakse uut kohtumist ootama. Ühiste huvidega inimesed, kellel on tänu projektile ühine eesmärk – meil on koos alati tore ja huvitav.

Arvan, et kõik noored võiksid osa võtta noortekohtumistest, sest see on võimalus eneseteostuseks, annab uut energiat edaspidiseks ja laiendab sõprade ringi.

Loe kampaania “Sõbralikkuse Saadikud” kohta lähemalt SIIT.

Loe Noortekohtumiste kohta rohkem SIIT .


Я принимал участие в нескольких проектах молодежных встреч, сейчас участвую в третьем. Самое важное в этих проектах и вообще в молодежных встречах — это то, что ребята могут создать что-то по своему представлению и в соответствии со своими идеями. Таких возможностей не очень много, а молодежные встречи предоставляют такую возможность и средства для ее воплощения.

Во всех проектах нашими партнерами были говорящие на русском языке ребята из Кохтла-Ярве или Нарвы, так что благодаря проектам я существенно подтянул свое владение русским языком. Общаясь со сверстниками, чувствуешь меньше страха или смущения от неправильно сказанного. Однако тут же хочется отметить, что русскоязычные ребята гораздо лучше владеют эстонским, чем я русским языком.

В проектах участвуют ребята со схожими интересами, и поэтому я стал общаться с большинством из них. В этом году в нашу школу по программе Veni Vidi Vici пришли по обмену два учащихся из Нарвы, которые познакомились с нашей школой весной на проекте молодежных встреч и один из них, Петр, целый месяц учился со мной в одном классе.

Проекты молодежных встреч особенны благодаря участвующим в них ребятам. Если на первой встрече можно испытывать неуверенность и смущение, то уже на второй-третий день чувствуешь себя увереннее и при расставании начинаешь ждать новой встречи. Люди с похожими интересами, у которых благодаря проекту одна общая цель – нам вместе всегда весело и интересно.

Я думаю, что каждый юноша или девушка могли бы принять участие в молодежных встречах, поскольку это — возможность для самореализации, которая наполняет новой энергией и расширяет круг друзей.

Кампания «Послы дружелюбия» информация. 

Программа «Молодежные встречи» информация.