Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Startis Idee45 Peetri koolis

Сегодня, восьмого марта, прошел первый день Idee45, в школе Пеетри. На Idee45 было 74 человека из разных частей Эстонии, а также из других стран. В течение этого коолитуса молодые люди учились работать вместе и общаться между собой, в том числе и не на родном языке. Коолитус позволяет группе найти партнеров, с которым в будущем будет возможно работать над проектами.

В первый день все участники знакомились друг с другом и находили партнеров, с которыми будет интересно работать вместе и развивать общую идею. В этот день проходили игры на знакомство, чтобы узнать друг друга лучше. Сегодня люди знакомились между собой с помощью кафе идей, где обсуждались различные темы, например литература, политика, музыка и так далее. После обсуждения каждая группа выступила с главной мыслью о теме, которую они обсуждали.

Этот день нам очень понравился, так как мы познакомились с новыми людьми, да и ужин был очень вкусным.

Täna, 8 märtsil, toimus esimene Idee45 päev, Peetri koolis.Idee34 tuli 74 inimest erinevatest Eesti kohtadest, ning samuti teistest riikidest.Selle koolituse protsessis noored õppisid töötada koos ja suhelda omavahel, samuti ka mitte emakeeles. Koolitus annab gruppil võimaluse leida partnereid, kellega võib olla tulevikus töötavad projekti nimel.

Esimesel päeval kõik osalejad tuttvusid üks teisega ja otsisid partnereid, kellega on huvitav töötada ja ühist ideed arendada. Sellel päeval toimusid tuttvumismängud, selleks et üks teist paremini tunda. Täna inimesed tuttvusid omavahel kohviku meetodi abil, kus arutati erinevaid teemaid, näiteks kirjandus, poliitika, muusika jne. Peale arutamist iga grupp esines tähtsaima mõttega teema kohta, mida nad arutasid.

See päev meile väga meeldis, kuna me saime tuttavaks uute inimestega ja ka õhtusöök oli väga hea.

Rodion