Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse juhtimine

  1. Erasmus+ programmi tsentraliseeritud projektide taotlemist ja tegevusi koordineerib Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) Brüsselis.
  2. Eestis koordineerib programmi Erasmus+ elluviimist ja toetuste eraldamist:
    • hariduse valdkonnas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri haridusprogrammide keskus;
    • noortevaldkonnas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus;
    • spordivaldkonnas Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus (nõandev ja toetav roll, toetusi riiklikul tasandil ei eraldata).
  3. Tagamaks programmi tõhusat juhtimist riiklikul tasandil, on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) loonud Erasmus+ juhtkomitee, mille eesmärk on määratleda riiklikud prioriteedid ja anda sisend programmi tööplaanidesse.

Juhtkomitee toimib viie valdkondliku nõukogu kaudu: kõrghariduse, kutsehariduse, üldhariduse, täiskasvanuhariduse ja noortevaldkonna nõukogu. Lisaks valdkondlikele nõukogudele on juhtkomitee struktuuris ette nähtud ka kõrgetasemeline töögrupp, mille eesmärgiks on tagada koosmõju eri valdkondade vahel ja programmi senisest parem vastavus elukestva õppe paradigmale.

Noortevaldkonna nõukogu koosseis:

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus