Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kultuuridevaheline õppimine

Noorteprojektide üks oluline aspekt ja ka väärtus on kultuuridevaheline õppimine. Sageli arvatakse, et see toimub iseenesest, kui erinevatest rahvustest noored tutvustavad oma riigi toitu ja rahvatantsu või ööbivad koos ühes toas. Kultuuridevaheline õppimine toimub grupis küll alateadlikult, kuid see protsess vajab siiski teadvustatud suunamist ja juhendamist – pinnase loomist kultuuridevaheliseks dialoogiks.

Kultuuridevaheline dialoog tekib siis, kui noorteprojektis on loodud selleks sobiv õhkkond: noored tunnevad end (vaimselt) turvaliselt, on huvitatud teistest kultuuridest ning soovivad teada saada, miks ja kuidas tekivad kultuuridevahelised erinevused.

Kuidas kultuuridevahelise dialoogi loomisele kaasa aidata?

  • Veenduge, et kõik noortejuhid räägivad kultuuridevahelisest õppimisest noortega juba ettevalmistusprotsessis.
  • Püüdke sõnastada, mida tähendab kultuuridevaheline õppimine teie jaoks.
  • Mõelge läbi, mida tahaksite teada teiste riikide esindajatelt ja kuidas seda küsida.
  • Enne projekti algust tehke kindlaks, millised stereotüübid on noortel projektis osalevate rahvuste kohta, ja hiljem analüüsige, kas ja millisel määral need veendumused kinnitust leidsid.
  • Noorteprojekti sisu kavandades mõelge, kuidas panna noori arutelu käigus märkama, kuidas meie seisukohad kajastavad kultuurilist kuuluvust.
  • Esitage kultuurispetsiifilisi väiteid ja küsimusi, vajaduse korral provotseerige natuke.
  • Igapäevase refleksiooni käigus suunake noori mõtlema, mida uut nad teiste kultuuride kohta teada said ja kas nende arusaam iseendast kui teatud kultuuri kandjast on kuidagi muutunud.
  • Kasutage näiteid eri riikide reaalsusest ja analüüsige, miks see nii on. Näiteks: miks suruvad eestlased tervitades kätt, aga hispaanlased suudlevad põsele? Miks peavad naised teatud kultuurides oma nägu katma? Miks on Ida-Euroopas suur vastuseis pagulaste sisserändele? Millest tulenevad eri rahvuste erinevad kombed, hoiakud ja käitumismustrid?

Pidage meeles, et kultuuridevahelise dialoogi alus on uudishimu ja soov mõista teisest kultuurist inimest!

Kult