Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte osalus

Aktiivse osalusega on võimalik mõjutada ja muuta ümbritsevat maailma. 

aktiivne_osalemine

Joonis on pärit SALTO koostatud käsiraamatust “Projektinõustamise käsiraamat”

Noorte aktiivne osalus on meie programmide üks olulisi aluseid. Näiteks on noortel võimalik Erasmus+ programmis ise algatada ja ellu viia noortevahetusi, rahvusvahelisi noortealgatusi ja noorte osalusprojekte, Euroopa Solidaarsuskorpuses aga solidaarsusprojekte. Mida suurem on noorte roll ja vastutus projekti elluviimisel, seda rohkem vastab projekt noorte endi huvidele ning seda mõjusam on ka noorte õpikogemus. Kui noortele on projekti elluviimisel toeks noorsootöötaja, õpetaja või mõni teine täiskasvanu, siis tema põhiliseks ülesandeks on julgustada, motiveerida ja toetada noori kõikides projektietappides.

Ka siis, kui noortele suunatud projekti ei algata noored ise, vaid näiteks noorsootöötajad, on väga oluline juba planeerimise faasis kaasata ka noori. Seda, mil määral on noored kaasatud projekti kõikidesse etappidesse, võetakse arvesse taotluste hindamisel.

Kontrolli, kui hästi on noorte osalus projektis läbi mõeldud.

  • Kas projekti teema valimisel on küsitud noorte arvamust ja seda ka arvesse võetud?
  • Kas valitud meetodid/tegevused vastavad noorte huvidele?
  • Kas ja kuivõrd on noored kaasatud tegevusprogrammi koostamisse ja elluviimisesse?
  • Kas osalejad peavad ka ise midagi projektiks ette valmistama?
  • Kas ja kuidas analüüsivad ja mõtestavad osalejad oma õpikogemust projektis?

Noorte osaluse ja kaasamise kohta saad pikemalt lugeda Eesti Noorteühenduste Liidu käsiraamatust “Noorte kaasamine ja osalus maakonnas, vallas ja linnas”. Noorte osalust noortealgatusprojektides käsitletakse SALTO käsiraamatus “Projektinõustamise käsiraamat”.