Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projekti mõju

Projekti potentsiaalne mõju ja selle planeerimine on oluline taotluse hindamiskriteerium. Projekti mõju peab selgelt seostuma projekti eesmärkidega ja olema saavutatav projekti tegevuskavaga.

Projekti mõju võib tinglikult jagada kaheks:

  • mõju osalejatele (üksikisikud ja organisatsioonid);
  • mõju väljapoole (kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil).

Sealjuures oleneb rõhuasetus nii projekti tüübist, eesmärkidest kui ka kestusest. Olenemata projekti mastaabist on selge, et projekti mõjust saab rääkida ainult siis, kui seda on võimalik kuidagi mõõta või hinnata. Kui projekti ei ole mõju hindamist ja selleks vajalikke tegevusi (küsitlus, oskuste kontroll, osalejate eneseanalüüs, uuring vms) sisse kirjutatud, saab mõju ainult eeldada. Eeldamine aga põhjapanevaid järeldusi ei võimalda. Seega – ära eelda, vaid planeeri, kontrolli ja analüüsi!