Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Projekti mõju

Projekti potentsiaalne mõju ja selle planeerimine on üks oluline taotluse hindamiskriteerium. Projekti mõju peab selgelt seostuma projekti eesmärkidega ning olema saavutatav projekti tegevuskavaga.

Projekti mõju võib tinglikult jagada kaheks:

  • mõju osalejatele (üksikisikud ja organisatsioonid);
  • mõju väljapoole (kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil).

Sealjuures sõltub rõhuasetus nii projekti tüübist, eesmärkidest kui ka kestvusest. Olenemata projekti mastaabist on selge, et projekti mõjust saab rääkida ainult siis, kui seda on võimalik kuidagi mõõta või hinnata. Kui projekti pole mõju hindamist ja selleks vajalikke tegevusi (küsitlus, oskuste kontroll, osalejate eneseanalüüs, uuring vms) sisse kirjutatud, saab mõju ainult eeldada. Eeldamine aga põhjapanevaid järeldusi ei võimalda. Seega – ära eelda, vaid  planeeri, kontrolli ja analüüsi!