Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Pädevuste areng Euroopa Noored programmis

ray_logo

 

 

 

RAY võrgustiku eriuuring Euroopa Noored programmi mõjust osalejate pädevustele. 
Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kas ja kuidas rahvusvahelises õpirändes osalemine mõjutab noorte arengut ja nende tulevasi hariduslikke- ja karjääriplaane.

Küsitluses osales 324 inimest kuuest riigist (sh Eesti), kusjuures võrreldi Euroopa Noored programmi kogemusega ja kogemuseta noorte hinnanguid oma pädevustele.

Selgus, et programmi kogemusega noored hindasid keskmiselt kõrgemalt nii uuritud pädevuste väärtust, enda pädevuse taset kui ka soovi tulevikus neid pädevusi edasi arendada. 

Statistiliselt oluliselt erines osalejate ja mitte-osalejate hinnang oma võõrkeelte oskusele ning väärtus, mida omistati koostööle. Neid kahte aspekti hindasid Euroopa Noored programmi kogemusega noored oluliselt kõrgemalt.

Tutvu täpsemalt  uuringu metoodika ja tulemustega.