Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

 
Kes saab taotleda?

Taotleda saavad MTÜ-d ja SA-d, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted, mitteametlikud noortegrupid (ingl informal group of young people).

Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise ja toetuse eraldamise korral lepingu sõlmimise eest. Pidage silmas, et noortegrupis peab olema vähemalt 4 noort ning iga osaleja nimi tuleb taotluses välja tuua.

Projektitegevuste kestvus 2 järjestikust päeva kuni 2 kuud.
Osalejate arv Maksimaalselt 50 osalejat igas projekti tegevuses (sh koolitajad jt meeskonnaliikmed).
Osalejate vanus Vanusepiire ei ole.
Partnerlus

2 või rohkem partnerit eri riikidest. Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country).

NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega.*

Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe projektipartneri asukohariigis.
Kuhu taotlus esitada? Taotlus esitatakse reeglina selle riigi büroosse, kus toimuvad projektitegevused. Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes ELi naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner taotluse oma riigi Erasmus+ büroosse.

* NB! Koostöö partnerriikidega ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries): KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkonna riikidega võimalik eraldada maksimaalselt 25% ja seetõttu on koostöös partnerriikidega toimuvate projektide vahel tihe konkurents. Soovitame seda partnerite valikul arvesse võtta ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just nimelt partnerriigiga.

Tutvu ka noorsootöötajate õpirände projektide:

Taotlemine