Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesmärgid

Noortevaldkonna strateegilise koostöö eesmärk on toetada erinevaid tegevusi, mis viivad ellu uuenduslikke praktikaid, edendavad organisatsioonide arengut ja toetavad poliitikate arenguid nii Euroopa kui ka riikliku tasandi noortevaldkonnas.

Strateegilise koostöö eesmärgid

 • Tõsta noorsootöös saadava õpikogemuse kvaliteeti läbi uuenduslike lähenemiste loomise ning heade praktikate levitamise.
 • Edendada võtmepädevuste arendamist ning hindamist.
 • Tugevdada sidet haridus-, koolitus-, noorsootöö- ning töömaailma vahel.
 • Toetada uuenduslike praktikate kasutuselevõttu noorsootöös läbi õpimeetodite, individuaalse lähenemise, kriitilise mõtlemise, infotehnoloogia kasutamise jms.
 • Edendada kohalike ja regionaalsete avalik-õiguslike asutuste panustamist noorsootöö kvaliteedi arendamisse.
 • Edendada noorsootöö valdkonnas tegutsejate professionaalset arengut.
 • Parandada noortevaldkonna organisatsioonide võimekust.
 • Edendada kaasatust noortevaldkonnas, et toetada vähemate võimalustega inimeste osalust ühiskonnas ning ennetada koolist väljalangevust.
 • Edendada ettevõtlikkuse alast haridust, tööhõivet ja uute ettevõtete teket (sh sotsiaalseid ettevõtted), toetamaks karjäärivalikuid, mis on kooskõlas isikliku ja professionaalse arenguga.
 • Suurendada osalust õppimises ja tööhõives läbi kvaliteetse karjäärinõustamise ning tugi- ja nõustamisteenuste arendamise.
 • Aidata kaasa õppijate liikumisele erinevate formaalse ja mitteformaalse hariduse tasandite ja tüüpide vahel, kasutades erinevaid Euroopa tasandil tunnustatud vahendeid pädevuste ja kvalifikatsiooni tunnustamiseks, hindamiseks ja läbipaistvuse tagamiseks.

Projekti mõju

Strateegiline koostööprojekt peab sisaldama ka läbimõeldud tulemuste kasutamise ja levitamise strateegiat, mis viib jätkusuutliku ja osalevate partnerite ringist kaugemale ulatuva mõjuni. Loe pikemalt projekti mõju suurendamise kohta.