Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte osalusprojekt

Noorte osalusprojekt toob kokku noored ja otsustajad noorte jaoks oluliste teemade arutamiseks. Tegevuste käigus on noortel võimalik kaasa rääkida enda elu mõjutavate otsuste tegemisel ning muuta oma kodukohta ja ühiskonda noortesõbralikumaks.

Noorte osalusprojekti keskmes on üks või mitu tegevust, mis soodustavad noorte ja otsustajate vahelist arutelu. Nende tegevuste vältel on noortel võimalik avaldada arvamust ja suunata tähelepanu just enda jaoks olulistele teemadele. Otsustajate kaasamine tagab noorte ideedega arvestamise ja projekti mõju saavutamise.

Noorte osalusprojekt võib olla nii kohalik kui ka rahvusvaheline tegevus. Kohaliku tegevuse läbiviimiseks ei ole vaja välisriigi partnerit.

 

Miks võtta ette noorte osalusprojekt?

Kui sa…

 • arvad, et noortel ei ole piisavalt võimalusi, oskusi ega vahendeid oma arvamuse avaldamiseks,
 • usud, et noored peaksid olema otsustusprotsessidesse rohkem kaasatud,
 • tead, kuidas teha ühiskonna kujundamises osalemine noortele arusaadavaks ja huvitavaks,
 • oled veendunud, et noortel on lugematu hulk lahendusi ja ideid elukeskkonna paremaks muutmiseks,
 • tahad kodukandis noorte ja otsustajate vahelist dialoogi toetada ning seeläbi olulistele arengutele aluse panna,

…siis on noorte osalusprojektid mõeldud just sulle!

Noorte osalusprojektid võivad olla väga erinäolised, sest nii aruteluteemad kui ka tegevuste valik lähtuvad iga taotleja eelistustest. Noorte osalusprojektide raames toetatavad tegevused on näiteks:

 • kohalikud või rahvusvahelised tegevused, mis toetavad noorte aktiivset osalust ühiskonnas;
 • seminarid, debatid, väitlused jm üritused, mis pakuvad võimalust dialoogiks noorte ja otsustajate ning osalusdemokraatia ekspertide vahel;
 • tegevused, mis aitavad kaasa Euroopa Liidu eesistujariigi poolt korraldatavate noortekonverentside toimumisele Euroopa Noortedialoogi raames;
 • konsultatsioonid ja küsitlused, mille eesmärgiks on välja selgitada noorte arvamused ja vajadused seoses osalemisega demokraatlikus elus;
 • demokraatlike institutsioonide simulatsioonid, et noored saaksid proovida poliitikute rolli ja mängida läbi erinevad otsustusprotsessid (nt Riigikogu, Euroopa Parlament, NATO jne).

Küsi lisainfot!

Kui sul on huvi noorte osalusprojekti ellu viia, aga sa pole päris kindel oma idee sobivuses Erasmus+: Euroopa Noored programmiga, siis võta ühendust noorteprojektide koordinaatoriga.

Vaata Noorte osalusprojektide videoid Telepurgist!

Korduma kippuvad küsimused

Jah, noorte osalusprojekt on ainuke Erasmus+ programmi tegevustüüp, mille puhul ei ole partnerite kaasamine teistest riikidest kohustuslik. Projekti saab ellu viia kohalikul tasandil.

Kahjuks ei, mitteformaalsed noortegrupid ei saa osalusprojektis ametliku partnerina kaasa lüüa. Toetuskõlblikud organisatsioonid on mittetulundusühingud, sihtasutused ning kohaliku või regionaalse tasandi avalik-õiguslikud asutused (sh koolid ja noortekeskused). See piirang kehtib vaid taotleja ja ametlikult kaasatud partnerite kohta, aga mitte projektis osalejate kohta: projekti tegevustes osalevad noored ei pea tingimata olema seotud ametlike partneritega või kuuluma mõnda organisatsiooni.

Otsustaja ehk decision maker on Erasmus+ programmi KA3 mõistes poliitika kujundaja kohalikul, regionaalsel, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil. Näiteks võivad osalusprojektis olla otsustajana kaasatud vallavolikogu liikmed, linnapea, Riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi saadikud jt.

Lisaks poliitika kujundajatele võib osalusprojekti kaasata ka projekti teemavaldkonnaga seotud eksperte, kes oma igapäevatöö kaudu mõjutavad noori puudutavaid otsuseid. Kaasatavateks ekspertideks võivad olla näiteks ministeeriumite ametnikud, erasektori esindajad, noorsootöö eksperdid, kultuuri-, tervise-, keskkonna- või teiste valdkondade spetsialistid, kelle tegevus on seotud projekti teemaga ning kelle kaasamine dialoogi noortega on mõlemapoolselt vajalik ja kasulik.

Dialoog noorte ja otsustajate vahel on iga osalusprojekti selgroog. Kuigi otsustajate kaasamine pole tingimata kohustuslik, moodustab see projekti hindamisel ja punktide määramisel väga suure osa.

Jah, ühe projekti sees võib olla mitu erinevat tegevust. Nendesse tegevustesse võib kaasata erinevaid noori ja otsustajaid ning tegevuste formaat võib olla täiesti erinev (näiteks üks 3-päevane seminar, kaks simulatsiooni ja kolm aruteluringi). Peaasi, et iga tegevus oleks projekti üldeesmärgiga kooskõlas ja aitaks kaasa soovitud tulemuse saavutamisele.

Ühte osalusprojekti peab olema minimaalselt kaasatud 30 noort. Need noored ei pea kõik osalema ühes tegevuses, sest piirmäär 30 kehtib terve projekti peale kokku.

Jah, kohalikke reisikulusid, mis on seotud projekti tegevuste elluviimisega, võib projekti eelarvesse lisada. Küll aga tasub kaaluda, kas iga tegevuse puhul on kõigi osalejate transpordiks raha vaja. Reisitoetuse summad on fikseeritud Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatori alusel ning ei võta arvesse tegelikke reisikulusid. Seetõttu võib reisitoetuse summa olla ebaproportsionaalselt suur ja vähendada projekti kuluefektiivsust. Sel juhul soovitame reisitoetust vajavate noorte arvu projekti eelarves vähendada.

Projekti eelarve kujuneb suures osas kindla kalkulatsiooni alusel:

 • reisitoetus = osalejate arv x läbitav vahemaa x määratud toetussumma selle vahemaa kohta;
 • korraldustoetus = osalejate arv x tegevuspäevade arv x 33 € (kui tegevus toimub Eestis).

Kui projektis on mitu tegevust ja palju osalejaid, siis võib juhtuda, et eelarve kujuneb suuremaks, kui taotlejal tegelikult vaja läheb. Osalusprojektidele määratud kogueelarve Erasmus+ programmis on piiratud, mistõttu on väiksema eelarvega projektidel teatav konkurentsieelis. Seetõttu tasub projekti eelarvet juba taotlemise hetkel reaalsusega võrrelda ning vajadusel vähendada.

Eelarvet saab vähendada ainult eelpool nimetatud parameetreid muutes ehk peamiselt osalejate arvu vähendades. See tähendab, et projekti eelarves näidatav osalejate arv võib olla väiksem kui tegelikult kaasatavate noorte arv. Kui projekt saab toetust, siis võite projekti eelarves ette nähtud korraldustoetust kasutada ka rohkemate noorte kaasamiseks projekti tegevustesse, kui taotluses kirjas.