Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesmärgid

Noorte osalusprojektide eesmärgid on:

  • toetada noorte aktiivset osalust ühiskonnas;
  • kaasata noori otsustusprotsessidesse nii Euroopa tasandil kui ka oma kodukohas;
  • suurendada noorte teadmisi demokraatlikest protsessidest ja nendes kaasalöömise võimalustest;
  • kasvatada mittetulundusühingute võimekust otsustusprotsessides kaasa rääkida;
  • toetada õpikogemuse tunnustamist nii formaalses kui ka mitteformaalses hariduses;
  • tõsta teadlikkust Euroopa noortepoliitika olulisematest aspektidest ja suurendada piirideülest koostööd noortevaldkonnas.