Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline noortealgatus

Rahvusvaheline noortealgatus on koostööprojekt, mida noored viivad ellu end ümbritseva kogukonna paremaks muutmiseks. Selle projekti puhul toimuvad tegevused korraga nii Eestis kui ka mõnes teises Euroopa riigis.

Rahvusvaheline noortealgatus on võimalus koos välisriigist pärit partneritega mõni oluline teema päevakorda võtta ning oma koduküla, -valla, -linna, -maakonna või laiemalt Eesti ja Euroopa elu mõjutada ja uuendada. Projekti teema ja tegevused valivad noored ise vastavalt oma huvidele ja soovidele. Tänu sellele on võimalik ellu viia väga erinevaid noortealgatusi.

Rahvusvahelise noortealgatuse põhilised tegevused toimuvad eraldi nii Eestis kui ka projektipartnerite kodukohas. Tegevused võivad riikides küll mõneti erineda, kuid nende suurem eesmärk peab olema ühine. Projekti käigus on erinevate riikide noorte esindajatel võimalik ka omavahel kohtuda, kogemusi vahetada ja arutleda projekti elluviimist puudutavate küsimuste üle.

 

Noortealgatuse eesmärgid:

 • toetada noorte algatusvõimet, ettevõtlikku ellusuhtumist ja selleks vajalikke oskusi;
 • suurendada noorte kodanikuaktiivsust;
 • toetada noorte enesearengut läbi mõtestatud õpikogemuse projekti vältel;
 • soodustada noortegruppide või -organisatsioonide piirideülest koostööd ja heade praktikate jagamist;
 • suurendada solidaarsust ja üksteisega arvestamist erinevate ühiskonnagruppide vahel.

Kvaliteetse noortealgatuse alused

 • Noorte aktiivne osalus. Projekti teevad noored ise: tegemist on nende idee ja nende poolt teostatava tegevusplaaniga. Nii saavad noored teha esimesed katsetused projektide maailmas ning palju kogeda ja õppida. On oluline, et projekt ei ole lihtsalt noortele suunatud ning noored ei ole pelgalt aktiivsed osalejad sisseostetud (tasulistes) tegevustes, vaid nad saavad projekti ise korraldada ja tegevusi ellu viia. Tegevused võivad olla suunatud teistele noortele, lastele, ühiskonnale, eakatele, loodusele jne.
 • Ühiskondlik mõju. Projekt peab avaldama mõju kaugemale kui projekti enda meeskond (tuumikgrupp). Läbi tegevuste peaks avalduma püüd teha head ja parandada maailma. On oluline pöörata tähelepanu sellele, mis muutub kohalikus kogukonnas läbi projekti elluviimise – kuidas muutub küla, Eesti, Euroopa, maailm.
 • Uuenduslikkus. Projekt peab olema uuenduslik, sest nagu nimigi ütleb, on tegemist algatusega ehk mingi uue idee või tegevuse alustamise ja arendamisega. Tegevus ei pea olema ilmtingimata maailmas esmakordne, kuid selles peavad olemas olema olulised uued aspektid, mis teevad just selle projekti eriliseks ja tõelist lisaväärtust andvaks. Tegemist ei saa olla organisatsiooni tavategevuse sisulise või geograafilise laiendamisega ega traditsiooniliste ürituste korraldamisega.

Küsi lisainfot!

Kui sul on ideid ja mõtteid, mis võiksid sobida noortealgatuseks, aga sa pole selles veel päris kindel, siis kirjuta meile ja küsi nõu. Teid aitab noorteprojektide koordinaator.

Korduma kippuvad küsimused

Rahvusvahelise noortealgatuse projekti saab ellu viia minimaalselt kahe programmiriigi koostöös. Erasmus+ programmi senine kogemus näitab, et enamasti on noortealgatusse kaasatud kaks riiki, sest mida vähem on partnereid, seda lihtsam on korraldada nendevahelist koostööd ja koordineerida kohalikke tegevusi kõigis partnerriikides. Soovi korral võib kaasata ka rohkem riike või mitu organisatsiooni ühest riigist, aga sel juhul tuleb hästi läbi mõelda, milline on iga partneri roll projektis ning kuidas koordineerite partneritevahelist suhtlust ja koostööd.

Rahvusvaheline noortealgatus võib ametlikult kesta 6–36 kuud. Keskmise Erasmus+ noortealgatuse pikkus on aga üks aasta. Selle aja jooksul jõuab projektiga juba teatud mõju saavutada, aga samas pole noored aastatepikkuse kohustusega koormatud. Kindlasti tasub projekti pikkuse määramisel läbi arutada:

 • kui suur on projekti meeskond ehk kui palju on abikäsi projekti tegevuste korraldamisel;
 • kui palju on meeskonnaliikmetel varasemat kogemust projektidega ja teadlikku valmisolekut pika aja vältel panustada;
 • kas meeskonnaliikmetel on lähiaastatel ees suuri elumuutusi (näiteks kooli lõpetamine, välismaale kolimine vms);
 • kui palju erinevaid tegevusi on vaja projekti eesmärgi saavutamiseks.

Rahvusvahelise noortealgatuse raames toimuvate kohalike tegevuste arv pole piiratud. Kõik sõltub projekti eesmärgist ja soovitud tulemustest.

Erasmus+ programmist on toetust saanud projektid, mille raames toimuvad näiteks iganädalased tunnid erivajadustega noortele või igakuised meeskonnaharjutused kooliklassidele. On olnud ka selliseid projekte, mille raames toimuvad mõned filmitöötoad ja üks suur suvine festival.

Igal juhul tuleb arvestada, et projekti tegevused toimuvad paralleelselt kõigis kaasatud riikides. Need ei pea olema täpselt ühesugused, aga tegevused peavad olema omavahel seotud ja toetama ühist eesmärki. Partnerite täpsed rollid ja tegevusplaan tuleb kokku leppida enne projekti käivitumist.

Rahvusvahelised projektikohtumised on ette nähtud partnerorganisatsioonide tuumikgruppidele ehk põhimeeskonna liikmetele. Nende kohtumiste peamine eesmärk on projekti ühiselt planeerida ja selle kulgemist analüüsida.

Rahvusvaheliste projektikohtumiste pikkust ei ole kindlaks määratud, see oleneb partnerite omavahelistest kokkulepetest ning planeeritud tegevustest. Samuti ei ole kindlaks määratud nendel kohtumistel osalevate noorte arvu, sest see sõltub meeskondade suurusest.

Rahvusvahelisteks kohtumisteks on igale inimesele ette nähtud kindel toetussumma, lähtuvalt läbitavast kilometraažist. See toetussumma on mõeldud nii transpordikulude, majutus- , toitlustus- kui ka teiste vajalike korralduskulude katmiseks.