Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osalevad riigid

Erasmus+ programmis on võimalik teha projekte koostöös:

Sisu Moodul

  • Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia*, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari;
  • Euroopa Liidu kandidaatriigid: Põhja-Makedoonia, Türgi;
  • Euroopa Majanduspiirkonna riigid, mis ei kuulu ELi: Island, Liechtenstein, Norra.
  • Kagu-Euroopa riigid: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Serbia;
  • Ida-Euroopa ja Kaukaasia riigid: Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene, Venemaa;
  • Vahemere piirkonna riigid: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina, Süüria, Tuneesia.

NB! KOOSTÖÖ PARTNERRIIKIDEGA
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondadega võimalik eraldada maksimaalselt 25%, seega on konkurents toetuse saamiseks koostöös partnerriikidega toimuvatele projektidele tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja kuivõrd on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just partnerriigiga.

 

Tsentraalselt (otse Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevastutusele) on võimalik esitada taotlusi ka koostööks teiste maailma riikidega.

*Vastavalt lepingutele kehtib Suurbritannias Euroopa Liidu õigus seni, kuni riik on liidu liige. Sama laieneb ka projektidele, mida finantseeritakse Erasmus+ programmi eelarvest.