Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kaasatus

Erasmus+ programm edendab võrdsust, kaasatust ja mitmekesisust ühiskonnas, võimaldades programmist osa saada kõigil noortel. Vähemate võimalustega noorte kaasamine (ingl inclusion) on üks Erasmus+ programmi prioriteetidest, mida võetakse arvesse ka taotluse hindamisel

Vähemate võimalustega noored on võrreldes oma eakaaslastega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus teatud takistavaid olusid, mis omakorda raskendavad nende osalemist hariduses (olgu selleks siis kooliharidus või mitteformaalse õppe võimalused), kodanikuõiguste teostamises ja ühiskondlikus elus laiemalt.

Takistusi, millega noored silmitsi võivad seista, on väga erinevaid:

 • sotsiaalsed takistused: noored, kes puutuvad kokku diskrimineerimisega soolistel, etnilistel, religioossetel põhjustel, oma seksuaalse orientatsiooni või puude tõttu; noored, kel napib sotsiaalseid oskusi või kelle käitumises ilmnevad teatud antisotsiaalsed ilmingud – nn riskinoored, (endised) õigusrikkujad, (endised) sõltuvusainete tarbijad, noored vanemad ja üksikvanemad, orvud jne;
 • majanduslikud takistused: pere madal sissetulek, sõltumine sotsiaaltoetustest, kodutus, raskused laenude tagasimaksmisega, vaesuses elamine jm puudest tulenevad takistused: vaimu-, füüsiline ja meelepuue;
 • hariduslikud takistused: õpiraskused, koolikatkestamine ja madal haridustase jne;
 • kultuurilised takistused: kuulumine sisserännanud kogukondadesse (rahvusvähemustesse), kultuuriliste ja keeleliste kohanemisraskuste kogemine;
 • tervislikud takistused: kroonilised füüsilise või vaimse tervise probleemid;
 • geograafilised takistused: elamine maapiirkondades või piirkondades, mis on madala sotsiaalse staatusega, väikesaartel ja äärealadel, probleemsetes linnapiirkondades või vähese infrastruktuuriga piirkondades jne;
 • pagulaseks olemine: kaasatud on osalejad, kelle asüülitaotlusele on antud positiivne otsus või kelle kaitsevajadus on tuvastatud. Loe lähemalt.

Agentuuri soovitused, et vähemate võimalustega noorte kaasamine oleks mõtestatud ja hästi teostatud.

 • Sotsiaalne kaasatus projektides võib tähendada seda, et projekti viivad ellu erivajadustega ja vähemate võimalustega noored ise või on projekti tegevused suunatud neile sihtgruppidele.
 • Osalejate määratlemine prioriteetseks sihtgrupiks peab olema selgelt põhjendatud (nt võivad mitmed noored hoolimata takistustest olla teiste eakaaslastega võrdses olukorras ega vaja projektides osalemisel eraldi vähemate võimalustega noorena määratlemist).
 • Kaasa neid sihtgruppe, kelle kaasamist pead oma organisatsiooni, kodukoha või Eesti kontekstis oluliseks – selgita ja põhjenda valikuid.
 • Kaasamine tähendab koostööd sihtgrupiga – kaasa noori kõikidesse projekti etappidesse.
 • Võta aega, et selgitada välja kaasatavate sihtgruppide vajadused, ootused ja takistused.
 • Vajadusel tee koostööd sihtgruppi tundvate organisatsioonidega.
 • Töövõtted ja tegevusprogramm peavad olema kohandatud vastavalt kaasatavatele sihtgruppidele.
 • Ära kaasa noori ainult seetõttu, et erivajaduste ja vähemate võimalustega noorte kaasamine muudab sinu projekti prioriteetseks!
 • Loe kaasamise kohta lähemalt Erasmus+ kaasatuse ja mitmekesisuse strateegiast ja “Kaasava noorsootöö käsiraamatust”.