Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

EuroPeers noortevõrgustiku Eesti koolituse storytelling koolitaja hange

Haridus-ja Noorteamet hangib koolitaja rahvusvahelise noorteinfovõrgustiku EuroPeers International viiepäevasele koolitusele. Koolitaja paneb koostöös EuroPeersi võrgustiku koolitaja ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri esindajaga kokku koolituse kava, valmistab ette sisu ja viib selle ellu kasutades mitteformaalse õppe meetodeid. Koolituse fookuses on noorte oskuste arendamine oma kogemuse edasi andmiseks jutuvestmise kaudu vastavalt sihtgrupile.

EuroPeers International võrgustik on rahvusvaheline võrgustik, mis pakub Erasmus+ ja/või Euroopa Solidaarsuskorpuse kogemustega noortele platvormi oma kogemuse jagamiseks. Võrgustikku kuuluvad riigid üle Euroopa. Koolitusel osalevate noorte vanus jääb vahemikku 18-30.

Koolitusest

 • Koolitus toimub 22-26. augustil Eestis. Esimene ja viimane päev toimuvad Tallinnas, keskmised kolm Hiiumaal.
 • Koolituse kestus on 5 tööpäeva (5x8h). Koolitaja töömaht lisaks koolituspäevadele on minimaalselt üks ettevalmistav kohtumine agentuuri esindaja ja kaaskoolitajaga, järelkokkuvõtte tegemine ning veebipõhisel järelkohtumisel osalemine oktoobris, kus saavad koolitusel osalejad korraldustiimiga kokku, et visata pilk läbitud koolitustele ning seal omandatud pädevustele. Töötasu koolituse ettevalmistuse, läbiviimise ning järeltegevuste eest on 3150 eur (bruto) 7 tööpäeva eest, ühe koolituspäeva eest on tasu 450 eur (bruto).
 • Kogu protsessi vältel on storytelling koolitajat toetamas EuroPeers võrgustiku koolitaja, kes toetab mitteformaalsete meetodite, interaktiivsete pauside, õhkkonna mugavamaks muutmise ning tõstab noorte teadlikkust EuroPeers võrgustiku olemusest ja võimalustest. Koolituskava pannakse kokku koosloomes teise koolitajaga, kes omab kogemust EuroPeers võrgustikuga.
 • Osalejate arv on kuni 20 noort, kes on pärit erinevatest EuroPeers võrgustikku kuuluvatest riikidest.

Sobiv koolitaja

 • Omab noortevaldkonnas töötamise kogemust
 • Omab koolitajana tegutsemiseks vajalikku ettevalmistust, teadmisi ja oskuseid, mis on tõendatavad täienduskoolituste, kõrghariduse või koolitajana/õppejõuna töötamise kogemusega
 • Tunneb noorsootöö aluseid ja valdkonnaspetsiifikat
 • On valmis osalema koolitusel täies mahus.
 • On teadlik noortevaldkonna rahvusvahelistest programmidest*
 • Tunneb võrgustiku haldamise põhimõtteid
 • On kursis noortele suunatud turunduse, kommunikatsiooni ja digitrendidega
 • On valmis koolituse läbi viima inglise keeles 
 • On täpne ja vastutustundlik

Kasuks tuleb

 • EuroPeers võrgustiku tundmine*

* Juhul kui pakkuja ei ole rahvusvaheliste programmidega/EuroPeers võrgustikuga tuttav, oodatakse temalt valmisolekut end koolituse ajaks programmivõimalustega/EuroPeers võrgustikuga kurssi viia.

Nõuded pakkumusele

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osades.

 • Koolitaja elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:
  • haridustase
  • läbitud täiendkoolitused
  • töökogemus koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noortevaldkonnas
  • koolituse väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga

Pakkumuste hindamine

Pakkumiste hindamisel võtame arvesse:

 • Koolitaja elulookirjeldus vastavus tingimustele (max 50 p)
 • Stroytelling töökogemus (max 50 p)

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 29. maiks 2022 e-posti aadressile laura.kiviselg@harno.ee  Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame hanke tulemustest. Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.