Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa Komisjon toetab kuni 500 000 euroga sotsiaalse kaasatuse projekte

Kandideerimise tähtaeg: 22.05.2017 13:00

Euroopa Komisjon kutsub osalema Erasmus+ tsentraalses taotlusvoorus, millega toetatakse kuni 500 000 euroga riikidevahelisi sotsiaalset kaasatust edendavaid koostööprojekte haridus-, koolitus- ja noorsoovaldkonnas.

Taotlustähtaeg: esmaspäev, 22. mai 2017 kell 13:00:00 Eesti aja järgi

Konkursikutse raames esitatud taotlus peab käsitlema üht üldeesmärki ja üht konkreetset eesmärki, mis on pakett 2 (noored) lõikes järgnevad:

 1. Noorte ühiskondlik kaasatus vabatahtliku tegevuse arendamise kaudu;
 2. Noorte vägivaldse radikaliseerumise ennetamine, pöörates tähelepanu neile, kes on marginaliseerumise või sotsiaalse tõrjutuse ohus.

Projekt peab algama ajavahemikus 1. või 31. detsembril 2017 või 15. jaanuaril 2018. Projekti kestus peab olema kas 24 või 36 kuud.

Maksimaalne toetus projekti kohta on 500 000 eurot.

Tutvu taotlusvooru tingimuste ja taotlemise korraga täpsemalt siit

Taotlema on oodatud (nimekiri pole ammendav):

 • Haridus- ja teadusasutused, koolitusasutused
 • MTÜd
 • Riigi/piirkonna/kohaliku tasandi avaliku sektori asutused, kes vastutavad haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna eest
 • Nõustamis- ja tunnustamiskeskused
 • Eraettevõtted

Konkursil osalemiseks peab olema projekti kaasatud vähemalt 4 organisatsiooni programmiriikidest, mille leiad Erasmus+ programmijuhendist lk 22

Projekti eeldatavad tulemused on näiteks:

 • noorte sotsiaalsed, kodaniku- ja kultuuridevahelised pädevused ning oskused on parenenud (näiteks meediapädevus ja digikirjaoskus, kriitiline mõtlemine ja kultuuridevaheline mõistmine)
 • ebasoodsas olukorras olevad noored on ümbritsevasse kogukonda senisest enam kaasatud (nt NEET noored või rändetaustaga noored)
 • noortevaldkonna, noorteorganisatsioonide ja noortevõrgustike suutlikkus viia ühiskonnas ellu positiivseid muutusi on tugevnenud
 • noored on teadlikud oma põhiõigustest, toetavad demokraatlikke väärtusi, seisavad vastu rassismile; dialoog ja mõistmine erinevate kultuuride ja uskude vahel on suurenenud
 • paremad teadmised põgenike abistamiseks ja võtmepädevuste õpetamiseks, mida neil on vaja teistsugusesse ühiskonda lõimumisel või mis võiksid olla kasulikud päritolumaal taaslõimumiseks pärast konflikti lõppemist; samuti kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine kogukonnas