Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kogu miljon allkirja ja muuda ELi seadusandlust

Kandideerimise tähtaeg: 03.07.2018 17:33

Mis on Euroopa kodanikualgatus?

Euroopa kodanikualgatus on üleskutse Euroopa Komisjonile seadusandliku ettepaneku tegemiseks valdkondades, kus ELil on õigusloomepädevus. Kodanikualgatust peab toetama vähemalt 1 miljon ELi kodanikku, kes elavad vähemalt 7 liikmesriigis ELi 28 liikmesriigi hulgast. Kõigi 7 liikmesriigi puhul on nõutav minimaalne allakirjutanute arv.

Kodanikualgatust hõlmavad eeskirjad ja menetlused on sätestatud ELi määruses, mis võeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu 2011. aasta veebruaris.

Mida võib kodanikualgatuse raames välja pakkuda?

Kodanikualgatust on võimalik esitada mis tahes valdkonna kohta, kus komisjonil on õigusloomepädevus, näiteks keskkond, põllumajandus, transport või rahvatervis.

Mis saab siis, kui kodanikualgatusele kirjutab alla miljon inimest?

Komisjon vaatab algatuse tähelepanelikult läbi. Kolme kuu jooksul pärast algatuse laekumist:

  • kohtuvad komisjoni esindajad korraldajatega, et nad saaksid üksikasjalikult selgitada kodanikualgatuses tõstatatud küsimusi;
  • antakse korraldajatele võimalus tutvustada kodanikualgatust Euroopa Parlamendis avalikul kuulamisel;
  • võtab komisjon vastu ametliku seisukoha, milles märgitakse, milliseid meetmeid kavandab komisjon vajadusel kodanike algatuse suhtes võtta ning põhjused nende võtmiseks või mittevõtmiseks.

Komisjoni vastus, mis esitatakse teatise vormis, võetakse ametlikult vastu volinike kolleegiumi poolt ning avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Komisjonil ei lasu siiski kohustust teha algatuse tulemusena seadusandlik ettepanek. Kui komisjon otsustab esitada seadusandliku ettepaneku, algab tavapärane seadusandlik menetlus: komisjoni ettepanek esitatakse seadusandjale (Euroopa Parlamendile ja nõukogule või mõnel juhul üksnes nõukogule) ning selle vastuvõtmise korral muutub see kehtivaks seaduseks.

Loe pikemalt kodanikualgatuse reeglitest ja korraldusest.