Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Konkurss Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vabatahtlike koolituste praktilise korralduse elluviija leidmiseks

Käesolevaga kuulutab sihtasutus Archimedes Noorteagentuur (SANA) välja konkursi EVT vabatahtlike koolituste (konverentsi) praktilise korralduste elluviija leidmiseks ajaperioodiks 13.07.2016-12.07.2018.

Kandideerimistingimused:

  • Eesti ja inglise keele oskus heal tasemel
  • Eelnev kogemus koolituste praktilises elluviimises
  • Põhjalikud teadmised EVT vabatahtlike koolitustsüklist
  • Kandideerimisvormi esitamine

Töö sisu:

Praktilise korralduse elluviija peab tagama programmi Erasmus+: Euroopa Noored Euroopa vabatahtliku teenistuse vabatahtlike koolituste kvaliteetse praktilise korralduse sh:

–          koostab ja haldab jooksvalt ülevaadet koolitust vajavatest vabatahtlikest koostöös Noorteagentuuriga;

–          teostab jooksvalt koolituste praktilised korraldused, sh kavandab koolituste toimumiskoha, transpordi- ja programmiliste ürituste tellimused, suhtleb tellimuse esitamisel, täpsustamisel jne;

–          suhtleb koolitustel osalemise osas SANA nimel ja teadmisel vabatahtlike ning nende saatvate/vastuvõtvate organisatsioonidega (sh toetades nende registreerumist koolitustele);

–          suhtleb koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja analüüsi osas SANA nimel ja teadmisel koolitajatega, koordineerib koolituste ajal koostööd erinevate osapoolte vahel;

–          edastab SANAle koostöölepingust tulenevate ülesannete täitmisest tuleneva kogu vajaliku info, sh hinnapakkumised erinevate teenuste pakkujatelt ning nende võrdlustabelid, arved jne

Lisaks vastavalt erikokkulepetele teiste Euroopa vabatahtliku teenistusega seotud koolituste/sündmuste praktiline korraldus.

Töötasu (ühe koolitustegevuse kohta):

  • Bruto töötasu mitme ööbimisega koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 154 eurot.
  • Bruto töötasu ühe ööbimisega koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 100 eurot.
  • Bruto töötasu ilma ööbimiseta koolituse praktilise korraldusprotsessi elluviimise eest on 50 eurot.

Erikokkulepete puhul lepitakse konkreetses töötasus eraldi kokku.

Kandideerimistähtaeg: 23.05.2016

Suure kandideerijate arvu korral toimub konkurss kaheastmelisena.

Küsimuste korral võtke ühendust: Nele Mets nele.mets@archimedes.ee

Kandideerimisvorm

 

Kinnitus