Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kutse pakkumisele hankes „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“

Kandideerimise tähtaeg: 01.01.2018 12:32

Käesolevaga kutsume Teid esitama pakkumist hankemenetluses „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“

Sihtasutus Archimedes viib läbi noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö koostamiste hanke. Hange viiakse läbi eeldusel, et hanke orienteeruv maksumus kolme ajakirja „Mihus“ numbri peale on 8000.- eurot. Hanke maht sisaldab kolme ajakirja kujunduse üldkontseptsiooni alusel koostamist ajavahemikul 24.04.2017 kuni 31.12.2017.

Pakkumise esitamiseks palume esitada avalduse ning koos sellega esitada alljärgneva informatsiooni
(lühiandmeid tuleb kirjeldada pakkumise avalduses):

Lühiandmed (koondada ühte avaldusse):

 • Pakkuja juriidiline nimi
 • Pakkuja registrikood
 • Pakkuja aadress
 • Pakkuja sidevahendite andmed
 • Pakkuja peab olema varasemalt tegutsenud vähemalt 4 aastat ajakirjade või muude sarnaste
  materjalide koostamise valdkonnas (mainida/kirjeldada vabatekstina)

Pakkumiseks tuleb esitada:

 • Varasemalt tehtud sarnased kujundus- ja/või loovtööd
 • Loovtöö kujundusnäidis noorsootöö ajakirja „Mihus“ kaanekujunduse ja sisu kujunduse kohta. Ajakirja järgmise numbri teemaks on: Noorte osalus ja kaasamine- noorte kaasarääkimine ühiskonnas ja neile olulistel teemadel ning sh noorte osalemise pädevuste kujundamine noorsootöös.
 • Ühe ajakirja kujunduse loovtöö hind nii esmakujunduse kui järgnevate numbrite loovtöö kohta
  (juhul kui need erinevad). Hinnapakkumine võib sisalduda ka lühiandmete avalduses

Pakkumiste hindamisel hinnatakse pakkumise hinda („kokku“ hinnas lähtutakse 3 ajakirja kujunduse hinnast), mis annab 37 % pakkumise koondhindest ja pakkumise kaanekujundust ja sisulehe paigutuse kujundust (63% pakkumise koondhindest).

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Pakkumises esitatud dokumendid palume esitada hiljemalt 17.04.2017 kell 15.00. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Sihtasutuse Archimedese noorteagentuuri koolitustegevuste spetsialistile Kristi Raudlepale emaili aadressil kristi.raudlepp@archimedes.ee (info telefonil 6 268 970). Peale 17.04.2017 jätab Sihtasutus Archimedes endale õiguse küsida pakkujatelt lisainformatsiooni kuni 24.04.2017.

Lisad 1-3: Materjalid noorsootöö ajakirja Mihus sisu ja sihtgrupi kohta, pakkumise esitamise avalduse näidis

Hange viiakse läbi Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.