Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Oled julge esineja ja soovid panustada sõbralikuma Eesti arengusse? Tule programmi Noortekohtumised esitlejaks!

Kandideerimise tähtaeg: 16.03.2018 23:56

Oled julge esineja ja soovid panustada sõbralikuma Eesti arengusse? Sul on Noortekohtumiste projekti kogemusi ja soovid neid jagada? Ootame Sind liituma programmi Noortekohtumised esitlejate võrgustikuga.

Võrgustiku eesmärk on tutvustada programmi Noortekohtumised võimalusi noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele erinevatel üritustel ja mitmesugustes keskkondades (messid, koverentsid, koolitunnid, infopäevad, jne). Esitlejaid otsime igasse Eesti maakonda.

Esitleja ülesandeks on jagada sihtgruppidele köitvas vormis infot programmi Noortekohtumised võimaluste kohta ning julgustada noori ja noorsootöötajaid programmis osalema ja ise projekte algatama. Esitleja peab olema võimeline ise planeerima infotegevusi vastavalt oma maakonna/piirkonna oludele ja võimalustele ning sihtgrupi huvidele.

Büroo toetab esitlejat vajalike infomaterjalide ja tarvikutega ning tasub esitleja transpordikulud esitluskohta ja tagasi. Keskmiselt on esitleja töökoormus ca 5-10 esitlust aastas.

Esitlejaks sobival kandidaadil on:

 • teadmised, oskused ja kogemused eelkõige noorte, aga ka teiste sihtgruppidega suhtlemiseks;
 • isiklik kogemus programmist Noortekohtumised;
 • esinemiskogemus ja -julgus;
 • motivatsioon ja valmidus end programmi kõigi võimaluste ja tingimustega kurssi viia;
 • iseseisvus esitluste planeerimisel ja läbiviimisel;
 • eesti ja vene keele oskus;
 • piisav aeg ja motivatsioon esitlustööks ning esitlejate kohtumistel ja koolitustel osalemiseks;

Esitlejale pakume:

 • võimalust mõjutada noorte isiklikku arengut ja ühiskonnale suunatud projektide arengut;
 • koolitusi esitluste ja programmiga seotud pädevuste suurendamiseks;
 • võimalust kuuluda Noorteagentuuri esitlejate võrgustikku, saades kasulikke tutvusi ja teadmisi;
 • töötasu (bruto: 30€ esitluspäev alla 3h, 45€ esitluspäev pikem kui 3h) 2-aastase raamlepingu sõlmimisega;

Kandideerimiseks: saada oma CV ja max 2-minutiline video, kus kirjeldad, miks soovid Noortekohtumiste esitlejana tegutseda. Videos saad anda ka ülevaate oma esitlemisviisidest. Videos tutvusta lühidalt ennast ja vasta küsimustele: milline on sinu kõige põnevam esinemiskogemus? Kuidas (milliste meetoditega) on sinu arvates võimalik võita noorte tähelepanu? Miks on sinu arvates oluline silmast-silma noortega kohtuda, et infot jagada? Mis sind kõige enam motiveerib, et Noortekohtumiste esitlejate võrgustikku kuuluda?

Oma CV ja video saada aadressile noortekohtumised@archimedes.ee hiljemalt 16. märtsil. Tulemused teatatakse 21. märtsiks.

Valituks osutunutele toimub esmakoolitus 14. aprillil, millest osavõtt on kohustuslik.

Lisainfo: anni.tetsmann@archimedes.ee , 56987507