Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õpipädevuste aed / Сад компетенций обучения / Garden of learning competences

Инфо прежде всего для участников тренинга «Инженер-конструктор процесса обучения в работе с молодёжью»

Опирающийся на рефлексию метод для молодежных работников: Сад компетенций обучения  SelfReflectionTool_ee_UUS_ve_toim(1)

(англ. Garden of learning competences) – это прежде всего метод, который поможет вам проанализировать самих себя.Цель данного метода заключается в том, чтобы:

  • направить вас в процессе обучения и
  • помочь вам определить наиболее важные для вас цели учебы, исходя из самооценивания своей роли в качестве молодежного работника, когда речь заходит об обучении вместе с молодежью и содействии обучению молодых людей.

Данный учебный материал был разработан в рамках долгосрочной международной программы развития «LEVEL UP! Поддержка обучения в сфере работы с молодежью: глубокая осознанность, качество и большее признание», проводившейся в 2015-2016 годах в Эстонии  и Латвии.

Партнеры: Молодежное агентство Целевого учреждения Archimedes и латвийское бюро “Agency for International Programs for Youth”, а также ресурсный центр обучения и сотрудничества SALTO в сотрудничестве с Европейской Комиссией.

———————————————————————————————————————————————

Info on suunatud eeskätt koolitusprogrammi „Ekspressretk õppimismaastikul noorsootöös“ osalejatele.

Noorsootöötajate refleksiooni toetav meetod, mille eesmärgiks on

  • juhendada teid teie õpiteekonnal ning
  • aidata teil määratleda teile olulisi õpieesmärke, et toetada noorte õppimist.

Laadi fail alla: SelfReflectionTool_ee_UUS

Antud õppematerjal on välja töötatud 2015-2016 aastate jooksul Eestis ja Lätis läbiviidud pikaajalise rahvusvahelise arenguprogrammi LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist”raames.

Partnerid:  SA Archimedese noorteagentuur ja Läti büroo “Agency for International Programs for Youth” ning SALTO Koolituse ja Koostöö ressursikeskus koostöös Euroopa Komisjoniga.

Pildi autor: Siiri Taimla Joonmeediast

———————————————————————————————————————————————– 

 

 

Heade soovidega

 

Anna Kuzina

Koolitustegevuse projektijuht / Noortepassi ekspert

SA Archimedese noorteagentuur /

Archimedes Foundation Youth Agency

t: +372 69 79 217

 

www.noored.ee

Facebook: noorteagentuur

www.mitteformaalne.ee