Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime koolitajat huvihariduse meetodimessi elluviimiseks

Sügisel käivituvad projekti HUKK-AP raames mitmed koolitustegevused, mille raames otsib SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo erinevaid koolitajaid.  Koolitajad on oodatud kandideerima projekti HUKK-AP Meetodimessi elluviimiseks novembris 2014.

HUKK-AP ehk HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo poolt ellu kutsutud kaheaastane projekt. Projekti Eesti partneriteks on Tartu LV, Pärnu LV, MTÜ VitaTiim ja MTÜ Urban Style. Meie ühine eesmärk on toetada huvihariduses pakutavate võimaluste vastavust noorte vajadustele, mitmekesisust ja mõjusust ning luua eeldused riskinoorte kaasamiseks nendesse tegevustesse võrdselt teiste noortega.

Meetodimessi viiakse ellu selleks, et huvihariduses töötavad inimesed saaksid jagada häid praktikaid erinevatest meetoditest, töövahenditest ja lähenemistest. Kahepäevasel kohtumisel pakutakse teineteisele inspiratsiooni ja tagasisidet igapäevatöö rikastamiseks.  Lisaks esitlevad oma mõtteid loengute ja töötubadena eri valdkondade eksperdid. Oluliste läbivate teemadena soovime osalejateni viia mitteformaalse õppimise, sotsiaalse kaasatuse ja huvihariduse põimumiskohad. Sündmuse lõplik kontseptsioon ja läbivad teemad pannakse paika koos koolitajaga. Esialgseks toimumisajaks on planeeritud 20-21.11.2014

Meetodimessi läbiviival koolitajal on:

  • varasem koolitamiskogemus (sarnastel ettevõtmistel);
  • noortevaldkonna olemuse tundmine;
  • arusaam (ja kogemus) huviharidusest ja tööst riskinoortega.

Kandideerijalt ootame CV’d ja motivatsioonikirja. Motivatsioonikirjas soovime lugeda, mis ideed tekivad seoses märksõnadega mitteformaalne õppimine, sotsiaalne kaasatus, riskinoored, huviharidus ja Meetodimess.

Koolituse elluviimisel lähtume noortevaldkonna koolituste mitteformaalse õppe lähtekohtadest. Ühe koolituspäeva töötasuks saame pakkuda 270 eurot arve lõppsummana.

Kandideerimisega seotud dokumente ootame hiljemalt 04.08.2014 (k.a) aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.

 

Projekti HUKK-AP rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna poolt toetatud programmi „Riskilapsed ja –noored“ vahenditest.